Skip to main content

Publikationer

Gästblogg: Influensavaccinet är det mest effektiva sättet att undvika influensa

Tisdag 24.10.2023 klo 16:49

Mika Rämet

Säsongsinfluensa och dess komplikationer drabbar människor i alla åldrar varje vinter. I Europa insjuknar cirka 50 miljoner människor varje år. Det mest effektiva sättet att skydda sig mot sjukdomen är influensavaccinet. Hur kan de föränderliga influensavirusen bekämpas mer effektivt i framtiden och skydda människor mot sjukdomen?
 

Coronavirusvacciner som beviljats försäljningstillstånd i Finland

Onsdag 04.10.2023 klo 11:38

rokottautuminen

Coronaviruset (SARS-CoV-2) förorsakar främst akuta luftvägsinfektioner, som sprids via droppsmitta och vars sjukdomsbild kan variera från närmast symptomfri till allvarlig. Hög ålder, speciellt i kombination med någon grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom samt dödlighet.

Goda skäl för äldre att låta vaccinera sig

Fredag 22.09.2023 klo 15:58

Elder couple holding hands in hands

Det finns goda skäl för äldre att låta vaccinera sig, eftersom det minskar risken för allvarliga sjukdomar och bidrar till att bevara funktionsförmågan. Genom att hålla vaccinationsskyddet i skick, kan äldre personer leva så aktivt som möjligt.

Gästblogg: Cancer orsakad av HPV kan utrotas genom vaccination

Fredag 25.08.2023 klo 15:13

Katja Kero

Ett av spetsprojekten inom Europeiska unionens cancerprogram syftar till att utrota cancer orsakad av humant papillomvirus (HPV) inom EU senast år 2030. EU:s mål är en vaccinationstäckning på över 90 % för flickor och en betydande ökning för pojkar. 

Varje barn förtjänar att bli vaccinerat

Måndag 15.05.2023 klo 10:17

Vaccinering av barn förebygger många sjukdomar som tidigare var vanliga och i värsta fall livsfarliga. De yngsta barnen löper den största risken att insjukna.

I Finland påbörjades vaccinationer redan i början av 1800-talet när medborgare började vaccineras mot smittkoppor, men barndödligheten var stor i Finland länge därefter. 

I år har Internationella vaccinationsveckan temat The Big Catch-Up

Måndag 24.04.2023 klo 12:34

*

Internationella vaccinationsveckan firas årligen sista veckan i april (24–30.4). Temaveckan har som mål att skydda människor mot sjukdom genom att främja användningen av vaccin. Varje år räddas miljoner av människoliv genom vaccinering, en av världens mest framgångsrika och kostnadseffektiva former av hälsovård.