Latest releases | Rokotustieto.fi

Publikationer

Goda skäl för äldre att låta vaccinera sig

Fredag 22.09.2023 klo 15:58

Elder couple holding hands in hands

Det finns goda skäl för äldre att låta vaccinera sig, eftersom det minskar risken för allvarliga sjukdomar och bidrar till att bevara funktionsförmågan. Genom att hålla vaccinationsskyddet i skick, kan äldre personer leva så aktivt som möjligt.

Gästblogg: Cancer orsakad av HPV kan utrotas genom vaccination

Fredag 25.08.2023 klo 15:13

Katja Kero

Ett av spetsprojekten inom Europeiska unionens cancerprogram syftar till att utrota cancer orsakad av humant papillomvirus (HPV) inom EU senast år 2030. EU:s mål är en vaccinationstäckning på över 90 % för flickor och en betydande ökning för pojkar. 

Varje barn förtjänar att bli vaccinerat

Måndag 15.05.2023 klo 10:17

Vaccinering av barn förebygger många sjukdomar som tidigare var vanliga och i värsta fall livsfarliga. De yngsta barnen löper den största risken att insjukna.

I Finland påbörjades vaccinationer redan i början av 1800-talet när medborgare började vaccineras mot smittkoppor, men barndödligheten var stor i Finland länge därefter. 

I år har Internationella vaccinationsveckan temat The Big Catch-Up

Måndag 24.04.2023 klo 12:34

*

Internationella vaccinationsveckan firas årligen sista veckan i april (24–30.4). Temaveckan har som mål att skydda människor mot sjukdom genom att främja användningen av vaccin. Varje år räddas miljoner av människoliv genom vaccinering, en av världens mest framgångsrika och kostnadseffektiva former av hälsovård.  

Dags att vaccinera sig mot influensa

Onsdag 21.12.2022 klo 17:22
Henkilö sängyssä
 

Influensa, vars följdsjukdomar i värsta fall kan leda till döden, är en mycket allvarligare sjukdom än förkylning. Influensan är den enda traditionella luftvägsinfektionen som det finns ett vaccin mot. 

Distributionen av influensavaccinen har börjat

Torsdag 13.10.2022 klo 13:41

Woman measuring child's fever

Distributionen av säsongens influensavaccin har börjat i september och vaccineringarna har redan påbörjats för experterna inom social- och hälsovården.Vaccineringarna för andra grupper som omfattas av den avgiftsfria vaccineringen, såsom 65 år fyllda samt barn under 7 år, påbörjas i oktober-november. 

HPV vaccineringstiden har temporärt förlängts

Fredag 02.09.2022 klo 09:52

Vaccineringstiden för HPV- eller papillomvirusvaccinationerna har temporärt förlängts till slutet av läsåret 2022–2023. Serien med vaccinationer kan påbörjas ända tills det att personen fyller 18 år. Förlängningstiden beror på coronapandemin. Pga. pandemin har alla vaccineringar inte nödvändigtvis hunnit ges i den tänkta tidtabellen och man ligger efter i tidtabellen med ungdomarnas vaccineringar.