Skip to main content

Att resa

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Dessa är vaccin mot stelkramp, difteri, polio, influensa och MPR-vaccinationerna. MPR-sjukdomarna är mässling, röda hund och påssjuka.
  • Utifrån riskbedömningen kan man rekommendera vaccination mot hepatit A till dem som reser till närområden på grund av att gulsot kan smitta via mat och dryck. Även vaccin mot influensa kan rekommenderas. Dessutom är fästingburen encefalit vanlig i den svenska skärgården, i Ryssland, Baltikum och Centraleuropa.
  • Övriga vaccinationer till resenärer ges utifrån till vilket land man reser och vad man avser att göra under resan. Den som besöker turistresmål behöver nödvändigtvis inte samma vaccinationer vid resor till fjärran länder som den som reser på egen hand och besöker landsbygden.
  • Reservera tillräcklig med tid för vaccinationerna. Det kan ta flera veckor att utveckla ett vaccinationsskydd eller man behöver eventuellt flera vaccinationsdoser under en längre tid.
  • Alla vaccinationer kan eventuellt inte ges samtidigt. Man bör även komma ihåg att medicineringen för att förebygga malaria inleds redan före resan. Medicineringen ska fortsätta även efter resan för att ge ett så bra skydd som möjligt.
  • Kontrollera vaccinationsrekommendationerna i god tid på Institutet för hälsa och välfärds webbplats Resenärens hälsoguide (på finska). Där hittar du nödvändiga vaccinationer enligt resmål. När man reser in i landet kan det krävas intyg över till exempel vaccination mot coronavirus, gula febern, polio eller meningokocker.
  • Vid sidan av vaccinationsskyddet är det viktigt att resenären sköter om sin handhygien och funderar på vad han eller hon äter. Många sjukdomar sprids via förorenat vatten eller dåligt tillredd mat.
  • I varma länder är det skäl att skydda sig mot myggor dygnet runt. Det finns inte vacciner mot alla de allvarliga sjukdomar som överförs via myggor.

Läs mer i källorna

Page published 17.04.2018 | Page edited 30.12.2021