Studerande och unga vuxna

Merparten av alla studerande och unga vuxna har fått de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet på rådgivningar och via skolhälsovården. Vid behov kompletteras vaccinationsskyddet inom studerandehälsovården, på en hälsostation eller inom företagshälsovården.
  • När man inte längre omfattas av skolhälsovården och blir studerande överförs ansvaret för vaccinationsskydd till en själv. Kontrollera vaccinationerna på det hälsokort skolhälsovårdaren ger dig eller i Mina Kanta. För till exempel difteri och stelkramp krävs förstärkningsvaccinationer.
  • Alla studerande, som arbetar inom social, hälso- och sjukvården eller läkemedelsförsörjningen får några andra vacciner beroende på arbetsplatsen. Vaccinationer ges i studenthälsovård, hälsocenter eller företagshälsovård.
  • Numera reser unga vuxna flitigt. Före en utlandsresa är det viktigt att kontrollera att basvaccinationerna är i skick, samt utreda behovet av eventuella övriga vaccinationer. De landsvisa rekommendationerna finns i THL:s Resenärens hälsoguide (på finska).
  • Det lönar sig för den som åker som utbyteselev att kontrollera kraven på vaccinationer och hälsointyg i destinationslandet och läroinrättningen. 
  • Den som börjar jobba utomlands får i allmänhet information om nödvändiga vaccinationer via företagshälsovården.
  • Den som reser på egen hand till primitiva förhållanden i Asien, Afrika och Sydamerika behöver ett mer omfattande vaccinationsskydd än en utbyteselev.
  • De största hoten mot resenärens hälsa är mat, trafik, alkohol och droger. Det lönar sig alltså att fundera över vad man stoppar i munnen, att inte vackla omkring berusad, komma ihåg att använda kondom, undvika droger och även teckna en reseförsäkring.

Läs mer i källorna

Publicerades 20.4.2018
Uppdaterades 8.12.2022