Skip to main content

Studerande och unga vuxna

Merparten av alla studerande och unga vuxna har fått de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet på rådgivningar och via skolhälsovården. Vid behov kompletteras vaccinationsskyddet inom studerandehälsovården, på en hälsostation eller inom företagshälsovården.
  • När man inte längre omfattas av skolhälsovården och blir studerande överförs ansvaret för vaccinationsskydd till en själv. Kontrollera vaccinationerna på det hälsokort skolhälsovårdaren ger dig eller från tjänsten MittKanta. För till exempel difteri och stelkramp krävs förstärkningsvaccinationer.
  • Alla studerande, som arbetar inom social, hälso- och sjukvården eller läkemedelsförsörjningen får några andra vacciner beroende på arbetsplatsen. Vaccinationer ges i studenthälsovård, hälsocenter eller företagshälsovård.
  • Det lönar sig för den som åker som utbyteselev att kontrollera kraven på vaccinationer och hälsointyg i destinationslandet och läroinrättningen. Bestämmelserna varierar till exempel i USA enligt delstat. De landsvisa rekommendationerna finns i THL:s Resenärens hälsoguide (på finska).
  • Den som börjar jobba utomlands får i allmänhet information om nödvändiga vaccinationer via företagshälsovården.
  • Den som reser på egen hand till primitiva förhållanden i Asien, Afrika och Sydamerika behöver ett mer omfattande vaccinationsskydd än en utbyteselev.
  • De största hoten mot resenärens hälsa är mat, trafik, alkohol och droger. Det lönar sig alltså att fundera över vad man stoppar i munnen, att inte vackla omkring berusad, komma ihåg att använda kondom, undvika droger och även teckna en reseförsäkring.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 15.03.2024