Skip to main content

Barn och unga

Barn och unga vaccineras mot 13 smittsamma sjukdomar på rådgivningen och inom skolhälsovården i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna är avgiftsfria och frivilliga.

Ålder

Sjukdom mot vilken vaccinet ger skyd

Vaccin

2, 3, 5 mån

Rotavirusdiarré

Rotavirus

3, 5, 12 mån

Hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninflammation

Pneumokockerkonjugat (PCV)

3, 5, 12 mån

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib-sjukdomar, såsom hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning

Femvalent vaccin
(DTaP-IPV-Hib)

12–18 mån

Mässling, påssjuka, röda hund

MPR

6 mån – 6 år

Influensa (årligen)

Influensa

1,5–11 år Vattkoppor Vattkoppor*

4 år

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio

Fyrvalent vaccin
(DTaP-IPV)

6 år

Mässlingpåssjukaröda hund eller

Mässlingpåssjukaröda hundvattkoppor

MPR eller MPRV**

10–12 år

Cancer som orsakas av humant papillomvirus, till exempel cancer i livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen, i ändtarmsöppningen och penis, samt huvud- och halsområdet

HPV

12 år

Vattkoppor

Vattkoppor***

14–15, 25 år Difteri, stelkramp, kikhosta dtap

*för barn som inte har haft vattkoppor
**för barn som inte har haft vattkoppor och som har fått den första dosen före 6 års ålder
***för barn som inte har haft vattkoppor och som har fått den första dosen i åldern 6–11 år

  • Tidpunkten för när varje vaccin ges är noggrant övervägd för att vaccinet ska ge ett så bra skydd som möjligt mot sjukdomen. Ofta är dessa sjukdomar och eventuella följdsjukdomar farligare för barnet ju yngre det är. Därför vaccineras barn redan vid några månaders ålder.
  • Många vaccin måste ges som flera doser eller som förstärkningsvaccin för att kroppen ska kunna bilda ett tillräckligt skydd mot sjukdomen. Ett vaccinationsskydd är vanligtvis långvarigt, till och med livslångt.
  • De personer som ingår i en riskgrupp på grund av en grundsjukdom eller sin livssituation får ett mer omfattande vaccinationsskydd. Riskgrupper erbjuds vaccinationer mot bland annat tuberkulos, säsonginfluensa, pneumokockersjukdomar, fästingburen encefalit och hepatit.
  • Finländarnas vaccinationstäckning är på en hög nivå. Nästan varje finländskt barn får alla vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Detta ger även ett skydd för barn som på grund av sin sjukdom inte kan vaccineras.
  • Om barnet inte får något vaccin som ges på rådgivningen kan vaccinationsskyddet kompletteras senare inom skol- eller studerandehälsovården.
  • Tack vare en hög vaccinationstäckning och vaccinationsprogrammet har MPR-sjukdomarna nästan helt försvunnit från Finland. Det förekommer även en bråkdel av fall med stelkramp och difteri samt Hib-infektioner, jämfört med antalet före vaccinationerna inleddes.
  • Det är skäl att komma ihåg att man vid resor utomlands kan behöva ett tilläggsskydd. Inför resor till vissa länder i Europa lönar det sig att överväga till exempel vaccination mot hepatit A. Vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet måste man betala själv och de fås på hälsostationer och privata läkarstationer.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 22.01.2024