Skip to main content

Gruppskydd

När en tillräckligt stor grupp av befolkningen har vaccinerats och är motståndskraftig mot en viss sjukdom kan sjukdomen i fråga inte spridas. Då minskar även risken för att personer som inte har vaccinerats ska insjukna. Detta kallas gruppskydd.

Gruppskyddet är beroende på sjukdom. Ju enklare sjukdomen smittar, desto större andel av befolkningen måste vara vaccinerad. Beträffande skyddet mot difteri måste vaccinationstäckningen uppgå till minst 70 procent och skyddet mot mässling till 95 procent.

Det finns även sjukdomar som inte kan elimineras genom vaccinering. Det virus som orsakar fästingburen encefalit lever huvudsakligen i däggdjur och man kan inte påverka sjukdomens existens med vaccinationer. Stelkrampsbakterien lever i jorden och smittan överförs till människorna via sår. Inget gruppskydd uppstår för dessa sjukdomar, eftersom de inte smittar från en person till en annan.

 

 

 

Page published 20.04.2018 | Page edited 27.12.2018