Skip to main content

Värnplikten

Vaccinationsskyddet hos dem som ska göra sin värnplikt kontrolleras i samband med hälsogranskningen när de inleder sin beväringstjänst. Vaccinationer ges inte om det finns ett gällande intyg över tidigare vaccinationer.
  • Om vaccinationen inte är i kraft får den värnpliktige ett dtap-förstärkningsvaccin (difteri-stelkramp-kikhosta) samt vaccin mot meningokocker och säsongsinfluensa. Vid behov ges även MPR-vaccin (mässling-påssjuka-röda hund)
  • Alla beväringar får vaccin mot säsongsinfluensa. Om beväringstjänsten inleds i januari ges vaccinet på den egna hälsostationen före tjänstgöringen. De andra får vaccinet på garnisonen. 
  • I vissa fall kan även andra vacciner ges, som t.ex Hib-vaccin.
  • De som genomför sin beväringstjänst i områden där det förekommer risk för fästingburen encefalit ges även vaccin mot detta.
  • Många som inleder sin beväringstjänst genomgår en hälsogranskning på den egna hälsostationen eller inom studerandehälsovården. Det lönar sig att ta eventuella MPR-vaccinationer redan i detta skede.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 15.03.2024