Skip to main content

Information om vaccinationer nu också på somaliska

07.12.2023

rokottautuminen

Rokotustieto.fi-webbplatsens Invandrare-avsnitt har nu också publicerats på somaliska. Invandrare-avsnittet ger information om nödvändiga vaccinationer och om vaccinationsprogrammet för personer som har flyttat till Finland. 
 

I slutet av 2022 bodde det 496 000 personer med främmande språk i Finland, dvs. personer vars modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska (Statistikcentralen). Detta är 9 procent av hela befolkningen. Antalet ökade med nästan 38 000 personer eller 8 procent från föregående år. 

Somaliska medborgare är för närvarande den största nationaliteten som söker asyl. Antalet sökande i början av 2023 var tydligt högre än förra året, enligt Migrationsverket. Somaliska är också den femte största språkgruppen i Finland, enligt Statistikcentralen

“En person som talar finska som främmande språk, har inte alltid tillräckliga språkkunskaper för att få tillförlitlig information, i det här fallet om vacciner. Vi utökar språkmöjligheterna för Rokotustieto.fi-webbtjänsten efter behov och efterfrågan”, säger Elisa Nordvall, marknads- och kommunikationsdirektör för Pharmaca, som underhåller tjänsten. 

Läs information om vaccinationer på somaliska här.

 

Rokotustieto.fi-webbplatsen är en webbtjänst, vars syfte är att producera lättförståelig och tillförlitlig information om vacciner och vaccinationer riktade till medborgare.

Webbtjänsten har genomförts i samarbete mellan företag och föreningar, och underhålls av Pharmaca (tidigare Lääketietokeskus). Webbplatsen ger grundläggande information om vacciner, de sjukdomar som de förebygger och om vaccinationer för resor. Dessutom finns till exempel Testa ditt vaccinationsskydd-testet samt information om ett aktuellt vaccin på webbplatsen.