Hur fungerar coronavaccin?

I Finland vaccineras människor för närvarande med så kallade mRNA-vacciner, adenovirusvektorvacciner och ett proteinvaccin. Alla typerna ger ungefär lika effektivt skydd mot COVID-19.

mRNA- och adenovirusvektorvacciner innehåller inte virus som orsakar COVID-19 eller delar av sådana virus. Proteinvaccinet innehåller inga levande virus som orsakar coronavirussjukdom.

Förkortningen RNA står för ribonukleinsyra, som förekommer i celler. Enligt budbärar-RNA:s tillverkningsrecept producerar celler nödvändiga proteiner i kroppen. 

mRNA-vacciner innehåller budbärar-RNA (mRNA), med vars hjälp muskelceller på injiceringsstället börjar producera det verksamma ämnet i vaccinet. När det gäller coronavacciner betyder det coronavirusets ytprotein. Då ytprotein injiceras i en organism börjar den producera antikroppar, dvs. ett skydd mot coronavirus. Förutom budbärar-RNA innehåller vaccinet vatten, salter, socker och fetter.

Även adenovirusvektorvacciner får människans muskelceller att producera coronavirusets ytprotein. Men funktionsmekanismen är annorlunda – adenovirusvektorvacciner innehåller en kopierad gen från coronavirus, enligt vars recept coronavirusets ytprotein, dvs. spikprotein, bildas i cellerna. 

I vaccinerna har denna gen införlivats i ett ofarligt transportvirus, adenovirusets genom. Liksom då det gäller mRNA-vacciner, innehåller adenovirusvektorvacciner vatten, salter, socker och fetter. De innehåller inte coronavirus som kan föröka sig.

Det verksamma ämnet i proteinvaccinet är coronavirusets spikprotein som producerats i laboratorium. Kroppen identifierar spikproteinet i detta vaccin som främmande och börjar skydda sig mot det genom att producera antikroppar och aktivera T-hjälpceller (försvarsceller). Om coronavirus kommer in i kroppen i fortsättningen identifierar T-cellerna dem och aktiverar kroppens övriga försvarssystem.

Hjälpämnena i proteinvaccinet är salter, polysorbat 80 och vatten samt små mängder andra ämnen som upprätthåller vaccinets rätta sammansättning. Vaccinet innehåller förstärkningsämne, dvs. adjuvant Matrix-M, som är ett naturligt saponinbaserat boostermedel. Med hjälp av förstärkningsämnen förbättras proteinvaccinets skyddseffekt mot coronaviruset.

 

Läs mer i källorna: 

Publicerades 7.5.2021
Uppdaterades 21.12.2022