Hur fungerar coronavaccin? | Rokotustieto.fi

Hur fungerar coronavaccin?

I Finland vaccineras människor för närvarande med så kallade mRNA-vacciner och adenovirusvektorvacciner. Bägge typerna ger ett lika effektivt skydd mot COVID-19, dvs. de ökar mängden skyddande antikroppar lika mycket.

mRNA- och adenovirusvektorvacciner innehåller inte virus som orsakar COVID-19 eller delar av sådana virus.

Förkortningen RNA står för ribonukleinsyra, som förekommer i celler. Enligt budbärar-RNA:s tillverkningsrecept producerar celler nödvändiga proteiner i kroppen. Förutom budbärar-RNA innehåller vaccinet vatten, salter, socker och fetter.

mRNA-vacciner innehåller budbärar-RNA (mRNA), med vars hjälp muskelceller på injiceringsstället börjar producera det verksamma ämnet i vaccinet. När det gäller coronavacciner betyder det coronavirusets ytprotein. Då ytprotein injiceras i en organism börjar den producera antikroppar, dvs. ett skydd mot coronavirus. 

Även adenovirusvektorvacciner får människans muskelceller att producera coronavirusets ytprotein. Men funktionsmekanismen är annorlunda – adenovirusvektorvacciner innehåller en kopierad gen från coronavirus, enligt vars recept coronavirusets ytprotein, dvs. spikprotein, bildas i cellerna. 
I vaccinerna har denna gen införlivats i ett ofarligt transportvirus, adenovirusets genom. Liksom då det gäller mRNA-vacciner, innehåller adenovirusvektorvacciner vatten, salter, socker och fetter. De innehåller inte coronavirus som kan föröka sig.

Läs mer i källorna: 

Page published 07.05.2021 | Page edited 19.04.2022