Skip to main content

Hur fungerar coronavaccin?

I Finland har människor vaccinerats med så kallade mRNA-vacciner, adenovirusvektorvacciner och proteinbaserade vacciner. Alla typerna ger ett lika effektivt skydd mot COVID-19.

Vaccinerna innehåller inte virus som orsakar COVID-19.

Förkortningen RNA står för ribonukleinsyra, som förekommer i celler. Enligt budbärar-RNA:s tillverkningsrecept producerar celler nödvändiga proteiner i kroppen. Förutom budbärar-RNA innehåller vaccinet vatten, salter, socker och fetter.

mRNA-vacciner innehåller budbärar-RNA (mRNA), med vars hjälp muskelceller på injiceringsstället börjar producera det verksamma ämnet i vaccinet. När det gäller coronavacciner betyder det coronavirusets ytprotein. Då ytprotein injiceras i en organism börjar den producera antikroppar, dvs. ett skydd mot coronavirus. 

Även adenovirusvektorvacciner får människans muskelceller att producera coronavirusets ytprotein. Men funktionsmekanismen är annorlunda – adenovirusvektorvacciner innehåller en kopierad gen från coronavirus, enligt vars recept coronavirusets ytprotein, dvs. spikprotein, bildas i cellerna. 
I vaccinerna har denna gen införlivats i ett ofarligt transportvirus, adenovirusets genom. Liksom då det gäller mRNA-vacciner, innehåller adenovirusvektorvacciner vatten, salter, socker och fetter. De innehåller inte coronavirus som kan föröka sig.

I proteinvacciner är det verksamma ämnet coronavirusets taggprotein, som utvecklats i laboratorier. Kroppen skyddar sig mot det främmande taggproteinet genom att producera antikroppar och aktivera T-hjälparceller, och då skapas skyddet mot eventuellt coronavirus. Förutom taggproteinet innehåller vaccinet boosterämnet Matrix-M. Som hjälpämnen också vatten, salter, polysorbat 80 samt små mängder ämnen som upprätthåller den rätta konsistensen av vaccinet. Vaccinerna innehåller inte levande virus som förorsakar coronavirussjukdom.

Läs mer i källorna: 

Page published 07.05.2021 | Page edited 31.10.2023