Skip to main content

Apkoppor, dengue och RS-virus läggs till på Rokotustieto.fi-webbplatsen

19.12.2023

rokottautuminen

Nytt innehåll relaterat till sjukdomar som kan förebyggas har lagts till på Rokotustieto.fi-webbplatsen. Webbsidans avsnitt Bekämpa sjukdomar innehåller korta informationsinslag på sjukdomar som kan skyddas mot med hjälp av vaccin. Nya sjukdomar som listas i avsnittet är apkoppor, dengue och RS-virus. Informationsinslagen innehåller även information om tillgängliga vacciner och andra användbara länkar.

RS-virus (respiratory syncytial virus) orsakar en mild övre luftvägsinfektion hos vuxna och äldre barn. Hos äldre och små barn kan det orsaka en allvarlig nedre luftvägsinfektion, lunginflammation eller bronkiolit, vilket kan leda till allvarliga andningssvårigheter och kan kräva sjukhusvård. RS-virus sprids effektivt genom droppsmitta och orsakar vanligtvis infektioner under vintersäsongen. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men det kan erhållas med recept från apotek eller medicinsk center.

Denguefeber, orsakad av dengueviruset, sprids främst genom myggbett. Majoriteten av dengueinfektioner är asymptomatiska eller milda. I allvarliga fall kan infektionen utvecklas till denguehemorragisk feber eller denguechocksyndrom, vilket kan leda till döden. Tidigare dengueinfektion ökar risken för allvarlig sjukdom. Sjukdomen är utbredd i tropiska och subtropiska regioner i Asien, Sydamerika och Afrika. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men det kan erhållas med recept från apotek eller medicinsk center.

Apkoppor är en infektionssjukdom orsakad av virus. Apkoppor smittar främst från djur till människor, men kan också smitta från människa till människa framförallt i direkt kontakt med en insjuknad persons hudförändringar och som droppsmitta i långvarig närkontakt. I regel smittar apkoppor dåligt mellan människor. Största delen av smittofallen som registrerats utanför Afrika år 2022 har uppstått via sexuella relationer. Sjukdomens hudåkommor börjar vanligtvis 1-3 dagar efter att febern stigit. Hudutslag med blåsor bildas främst i ansiktet och på händer och fötter. Vanligtvis tillfrisknar personen av sig själv efter 2-4 veckor. Apkoppor kan också bli en allvarlig sjukdom, särskilt vid nedsatt immunitet. I Finland ges vaccin mot apkoppor åt personer som utsatts för smitta samt åt personer i riskgrupperna.

Läs mer: Bekämpa sjukdomar

 

Rokotustieto.fi-webbplatsen är en webbtjänst, vars syfte är att producera lättförståelig och tillförlitlig information om vacciner och vaccinationer riktade till medborgare. Webbtjänsten har erbjudit information sedan 2014 då den förverkligades som en del av utvecklingsprojektet Tillförlitlig information om vacciner. Webbtjänsten underhålls av Pharmaca (tidigare Lääketietokeskus) i samarbete med företag och föreningar.