Skip to main content

Åldringar

I samband med att man åldras försvagas motståndskraften, vilket medför ökad risk för infektionssjukdomar. Många åldringar saknar eventuellt även grundvaccinationerna i barndomen, eftersom man vaccinationerna inleddes först från 1950-talet på mödrarådgivningarna.
  • Många smittsamma sjukdomar och eventuella följdsjukdomar som kan förebyggas med vaccinationer är farligare även för en frisk åldring än för en yngre person. Därför lönar det sig att kontrollera vaccinationsskyddet.
  • Difteri-stelkrampsvaccinationen ska alltid vara uppdaterad. Förstärkningsdos behövs med tio års intervall. Stelkramp smittar till exempel från mull eller sand i ett sår eller via djurbett. 
  • Vaccination mot influensa rekommenderas till alla som har fyllt 65 år, eftersom åldringar ofta får allvarligare symptom än yngre personer. Personer över 65 år och deras närstående får vaccinet avgiftsfritt inom primärvården. Vaccinets effekt avtar med åldern, men även risken för allvarligare sjukdomsformer ökar. Därför är vaccination mot influensa särskilt viktig.
  • Pneumokockvaccin rekommenderas åt personer som hör till medicinska riskgrupper. Kostnadsfritt vaccin erbjuds åt personer som genomgått stamcellsbyte, åt personer under 75 år som har ett starkt sänkt immunförsvar eller lider av svår njursvikt och åt 65-84-åringar som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.
  • Risken för att insjukna i bältros orsakad av vattkoppsvirus ökar dramatiskt då man blir äldre. Sjukdomen kan behandlas med virusmediciner. Det finns även vacciner mot bältros som man måste bekosta själv.

Läs mer i källorna

Page published 17.04.2018 | Page edited 18.03.2024