Skip to main content

Stora skillnader i HPV-vaccinationstäckningen mellan olika regioner

28.08.2023

Skillnader i HPV-vaccinationstäckningen

Enligt det nationella vaccinationsregistret var vaccinationstäckningen mot papillomvirus (HPV) för flickor, födda år 2009 som började gymnasiet förra hösten, 79% och för pojkar i samma ålder 71%. Vaccinationstäckningen varierar mellan olika regioner. Till exempel i Norra Savolax hade 88 % av flickorna i åldersgruppen fått minst ett HPV-vaccin, medan motsvarande vaccinationstäckning i Mellersta Österbotten var 70 %. Mer än 80 % av pojkarna födda år 2009 hade fått HPV-vaccin i Östra Savolax, Egentliga Finland och på Åland, medan vaccinationstäckningen var 63 % i Päijänne-Tavastland och Norra och Södra Österbotten. 

Kuopio hade den högsta HPV-vaccinationstäckningen för flickor av alla större städer, 89 %. Vaccinationstäckningen var också över 80 % i Åbo, Vanda, Jyväskylä, Helsingfors och Tammerfors. I Åbo var vaccinationstäckningen för pojkar också hög, 82 %. Bland de stora kommunerna uppnådde också Kuopio, Vanda och Helsingfors en vaccinationstäckning på över 71 %.

Skillnaden i vaccinationstäckning mellan pojkar och flickor förklaras åtminstone delvis av att HPV-vaccinationer påbörjades hösten 2013 för flickor och hösten 2020 för pojkar. HPV-vaccinationsserien består av två doser. Vacciner ges vanligtvis i femte och sjätte klass, men det är fortfarande möjligt att få dem i högstadiet. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommer HPV-vaccin som ges under högstadietiden, att ytterligare öka vaccinationstäckningen för barn födda år 2009. 

HPV orsakar ett antal olika cancerformer, bland annat cancer i munhålan, penis, livmoderhalsen, slidan och vulvan. Viruset överförs genom hud- och sexuell kontakt. Vaccinet förebygger cirka 90 procent av alla fall av cancer i livmoderhalsen, liksom andra cancerformer som orsakas av papillomvirus.

Mer information: Bekämpa sjukdomar: Papillomvirusinfektioner

Källor: