Skip to main content

I arbetslivet

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.
  • Arbetsgivaren bekostar de vaccinationer som arbetstagaren behöver på grund av sitt arbete eller till exempel på arbetsresor. Folkpensionsanstalten betalar en ersättning till arbetsgivaren för dessa kostnader inom företagshälsovården.
  • Företagshälsovården ger även de grundläggande vaccinationer och förstärkningsvaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet.
  • Personer inom olika affärsområden kan på grund av sitt arbete behöva ett vaccinationsskydd som är mer omfattande än det som det nationella vaccinationsprogrammet ger. Med hjälp av vaccinationer skyddas arbetstagaren och de personer som han eller hon arbetar med.
  • Det är särskilt viktigt att sköta om vaccinationsskyddet för dem som arbetar med särskilt barn, åldringar och sjuka. Det finns även separata vaccinationsanvisningar för till exempel personer inom avfallshanteringen, fångvårdspersonal och poliser samt personer som arbetar med olika uppgifter ute i terrängen. Du hittar mer information på THL:s sidor. 
  • I THL:s Resenärens hälsoguide (på finska) finns landsspecifik information om vaccination av personer som åker på utlandskommendering.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 15.03.2024