Nyheter

Onsdag 29.6.2022 klo 9:06

Neuvolat ja kansallinen rokotusohjelma lasten terveyden tukena

Rådgivningarna i Finland har redan i över hundra år gett hälsorådgivning för barn. Med hjälp av vaccinationerna vid rådgivningarna har många livsfarliga smittsamma sjukdomar eliminerats i Finland.

Tisdag 14.6.2022 klo 10:06

Vaccinering av barn förebygger många sjukdomar som tidigare var vanliga och i värsta fall livsfarliga. De yngsta barnen löper den största risken att insjukna.

I Finland påbörjades vaccinationer redan i början av 1800-talet när medborgare började vaccineras mot smittkoppor, men barndödligheten var stor i Finland länge därefter. 

Måndag 6.6.2022 klo 13:06

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att en fjärde vaccindos ges åt 70-79-åringar som hör till riskgruppen. Till riskgruppen hör t.ex. personer med svår hjärt- eller lungsjukdom och diabetes. En högre ålder samt grundsjukdomar ökar risken för en allvarligare form av coronasjukdom och därför möjliggör rekommendationen att en större hälsonytta uppnås.