Skip to main content

Bekämpa sjukdomar

Med hjälp av vaccinationer skapas skydd mot smittsamma sjukdomar. Många av dessa sjukdomar har redan helt försvunnit från Finland och förekommer även globalt mer sällan tack vare vaccinationer.

Apkoppor

En infektionssjukdom orsakad av virus. Apkoppor smittar främst från djur till människor, men kan också smitta från människa till människa framförallt i direkt kontakt med en insjuknad persons hudförändringar och som droppsmitta i långvarig närkontakt.
I regel smittar apkoppor dåligt mellan människor. Största delen av smittofallen som registrerats utanför Afrika år 2022 har uppstått via sexuella relationer. Sjukdomens hudåkommor börjar vanligtvis 1-3 dagar efter att febern stigit. Hudutslag med blåsor bildas främst i ansiktet och på händer och fötter. Vanligtvis tillfrisknar personen av sig själv efter 2-4 veckor. Apkoppor kan också bli en allvarlig sjukdom, särskilt vid nedsatt immunitet. 
I Finland ges vaccin mot apkoppor åt personer som utsatts för smitta samt åt personer i riskgrupperna.

Dengue

Denguefeber, orsakad av dengueviruset, sprids främst genom myggbett. Majoriteten av dengueinfektioner är asymptomatiska eller milda. I allvarliga fall kan infektionen utvecklas till denguehemorragisk feber eller denguechocksyndrom, vilket kan leda till döden. Tidigare dengueinfektion ökar risken för allvarlig sjukdom. Sjukdomen är utbredd i tropiska och subtropiska regioner i Asien, Sydamerika och Afrika. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men det kan erhållas med recept från apotek eller medicinsk center.

Bältros

Vattkoppor lämnar viruset varicella zoster i kroppen. Om det aktiveras på nytt utvecklas detta till smärtsam bältros. Utöver vattkoppsliknande utslag lider en del av långvarig, kraftig nervsmärta. Risken för att insjukna, sjukdomens svårighetsgrad och risken för långvarig nervsmärta ökar med åldern. Vaccin mot bältros kan minska risken för att insjukna och nervsmärta. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinet kan köpas med recept på apoteket eller en läkarstation.

Coronavirus COVID-19

Sjukdomen COVID-19  förorsakas av viruset SARS-CoV-2, som främst  ger upphov till en akut luftvägsinfektion som sprids genom droppsmitta. Inkubationstiden är 1-14 dygn och symptomen börjar vanligtvis 4-5 dagar efter smittan. Sjukdomsbilden kan variera från nästan symptomfri till allvarlig och symptomen kan ändra då sjukdomen framskrider. En hög ålder i kombination med en grundsjukdom (t.ex. svår hjärtsjukdom) ökar risken för en allvarlig sjukdom och dödlighet. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har utfört en försnabbad försäljningstillståndsutvärdering för vaccinerna, där säkerheten, effekten och kvaliteten har utvärderats enligt samma kriterier som i vanliga försäljningstillståndsprocesser, men enligt en snabbare tidtabell, efter hand då nya forskningsresultat färdigställts.

Difteri

Difteri är en infektion i svalget som orsakas av en bakterie. Difteri kan även spridas till struphuvudet och luftrören. Difteribakterien producerar ett starkt gift som kan skada nerver och hjärtmuskeln. Tack vare vaccinationer är difteri sällsynt i Finland. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet ges till vuxna i åldern 25, 45 och 65 år, varefter administreringsintervallet är 10 år.

Fästingburen encefalit

Fästingburen encefalit, TBE (tick-borne encephalitis) är en virussjukdom som överförs via fästingar. Viruset kan även överföras via opastöriserad mjölk. Över hälften av infektionerna är symptomfria. Cirka en vecka efter ett fästingbett får patienten feber som försvinner efter en knapp vecka. Hos en tredjedel fortsätter sjukdomen efter ett 3–21 dygn långt feberfritt skede igen som hög feber och symptom i det centrala nervsystemet. Hos en del är symptomen långvariga. I Finland förekommer fästingar som sprider sjukdomen huvudsakligen på Åland och vid kusten. Vaccinet ges i det nationella vaccinationsprogrammet till ålänningar och personer bosatta i riskområden, som THL bestämmer årligen. Fästingarna sprider även borrelios, det vill säga Lymes sjukdom, mot vilken det inte finns något vaccin. 

Gula febern

En akut, allvarlig virussjukdom med blödningar och feber som överförs via myggor. Sjukdomen leder ofta till döden. Utöver feber och illamående kan sjukdomen förorsaka nedsatt njur- och leverfunktion samt blödningar. Gula febern förekommer i tropiska områden, särskilt utanför stadsområden och i djungel- och savannområden i Afrika samt i Central- och Sydamerika. I vissa länder krävs intyg över vaccination mot gula febern när resenärer kommer in i landet. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinet kan köpas med recept på apoteket eller en läkarstation.

Hepatit A

Hepatit A är en leverinflammation orsakad av virus och som oftast smittar via mat och dryck förorenad med avföring. Man kan smittas via otillräckligt upphettad och rå mat, smutsigt dricksvatten och isbitar. Utöver att huden och ögonen blir gulfärgade får den insjuknade även feber, aptitlöshet, illamående och magont, ibland t.o.m livsfarlig leverdysfunktion. Hos små barn är sjukdomen ofta symptomfri. Sjukdomen går vanligtvis över inom 2–4 veckor, men man kan känna sig utmattad flera månader efter att inflammationen gått över. Vaccinering mot Hepatit A rekommenderas enligt landspecifik smittorisk, riskområden är speciellt Afrika, Asien samt Mellan- och Syd-Amerika. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

Hepatit B

En allvarlig, smittsam och långvarig leverinflammation orsakad av virus. Viruset är globalt mycket allmän. Sjukdomen smittar till exempel vid oskyddat sex, via blod vid ett vårdtillfälle, piercingar samt från en mamma som bär på viruset till ett barn under i samband med förlossning eller amning. Symptomen är illamående, magont, diarré samt gulfärgning av hud, ögon eller slemhinnor. En del av de insjuknade blir kroniska bärare av viruset, vilket ökar risken för levercirros och levercancer. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

Hib-sjukdomar

Ett flertal sjukdomar orsakade av bakterien Haemophilus influenzae, såsom hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation, lunginflammation och blodförgiftning. Sjukdomarna sprids som droppsmitta via luftvägarna. Det finns sex undertyper av bakterien, av vilka typ B orsakar allvarliga sjukdomar, samt en form som inte är typbestämd och som orsakar öroninflammation och bihåleinflammation. Mot H. influenzae typ B finns ett Hib-vaccin, som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Influensa

En ofta akut inflammation i luftvägarna, feber, överförs som droppsmitta. Influensa förekommer som epidemier, främst under vintern, överallt i världen. Efter 1–2 veckors vila har friska vuxna vanligen återhämtat sig från sjukdomen. Hos äldre personer och små barn samt hos dem som lider av vissa långtidssjukdomar kan influensa leda till följdsjukdomar eller rentav till döden. Följdsjukdomar inkluderar bland annat öroninflammation eller lunginflammation. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för små barn, över 65 år gamla, riskgrupper och deras närstående samt personalen inom social- och hälsovården och värnpliktiga. Vaccinet ges årligen.

Japansk encefalit

En virusinfektion som överförs via myggor och som förekommer allmänt i Asien. Sjukdomen är ofta symptomfri eller ger bara upphov till lindriga symptom. Symptom är tecken på en allvarlig sjukdomsform och börjar ofta med förkylningssymptom. En tredjedel av dem som insjuknat allvarligt dör. Dessutom får en tredjedel av dem som överlever bestående men. På en vanlig turistresa som inte omfattar besök på landsbygden är risken för en infektion liten. Man ska ändå skydda sig omsorgsfullt mot myggor när det är dunkelt särskilt kvällstid då det är mörkt ute. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinet kan köpas med recept på apoteket eller en läkarstation.

Kikhosta

En sjukdom orsakad av bakterier som ger långvariga, influensaliknande symptom och kiknande hosta. Bakterierna överförs som droppsmitta och smittspridningen är som störst i början av sjukdomen. Hos spädbarn kan kikhosta orsaka andningsuppehåll och sjukdomen kan vara livsfarlig. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet ges till vuxna vid 25 års ålder.

Kolera

En farlig sjukdom orsakad av en bakterie som leder till kraftig diarré. Smittan överförs lätt via avföring eller genom orent vatten och oren mat. Sjukdomen förekommer främst i länder med bristfällig hygien och brist på rent vatten. Naturkatastrofer och krig kan ge upphov till koleraepidemier. I koleraområden rekommenderas att man särskilt undviker rå mat och skaldjur samt att man tar särskilt mycket hänsyn till god hand- och wc-hygien. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinet kan köpas med recept på apoteket eller en läkarstation.

Malaria

En allvarlig, livsfarlig febersjukdom, orsakad av encelliga parasiter, som överförs av stickmyggor. Symptomen är feber, frossbrytningar och huvudvärk. Malaria förekommer särskilt i tropiska Afrika. Det finns ännu inget vaccin mot sjukdomen, utan den förebyggs med profylaktisk medicin. Valet av profylaktisk medicin påverkas av det lokala resistensläget samt av resenärens ålder, övriga medicinering, eventuell graviditet, kroniska sjukdomar och resans längd. Medicineringen ger inte ett fullständigt skydd. I områden där malaria förekommer lönar det sig att, särskilt när det är mörkt, skydda sig mot myggor med hjälp av heltäckande kläder, myggmedel och genom att använda myggnät när man sover.

Meningokockinfektion

En bakterie som överförs som droppsmitta och som kan orsaka hjärnhinneinflammation, en allvarlig allmän infektion eller till och med en blodförgiftning som snabbt leder till döden. Meningokockinfektioner förekommer främst i Afrika, söder om Sahara, från Senegal till Etiopien. Små, lokala epidemier förekommer även i Europa. Det finns flera olika typer av meningokockbakterier, av vilka de viktigaste är A, B, C, W och Y. Det finns vaccin mot ABCWY-meningokockinfektioner. I det nationella vaccineringsprogrammet ges meningokockvaccin åt beväringar samt åt personer som pga. någon sjukdom eller medicinering löper en större risk att insjukna i en allvarlig meningokocksjukdom.

Mässling

En virusinfektion som ofta börjar med feber, problem i luftvägarna samt röda och ljuskänsliga ögon. Därefter sprids ett eksem över kroppen, med början från ansiktet. Senare kan sjukdomen utvecklas till lunginflammation eller öroninflammation. Den allvarligaste följdsjukdomen är hjärninflammation. Mässling smittar ytterst lätt som dropp- och beröringssmitta. Om man inte har några antikroppar insjuknar över 90 procent efter att ha varit i kontakt med en sjuk person. I Finland har sjukdomen nästan helt försvunnit, några fall förekommer varje år. På andra håll i världen är mässling fortfarande en vanligt förekommande och dödlig sjukdom och hotet om en epidemi är även verkligt i Finland till följd av att vaccinationstäckningen lokalt är alltför låg. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Papillomvirusinfektioner (bl.a. cancer i livmoderhalsen)

Papillomvirus, eller HPV (human papilloma virus) förorsakar infektioner på huden och på genitalierna. En del av de symptomfria HPV-infektionerna på genitalierna kan utvecklas till cancer i livmoderhalsen, slidan, de yttre könsorganen, penis eller anus. HPV förorsakar även cancer i huvud- och halsregionerna. Det finns över 200 olika sorter av viruset. De främsta typerna av viruset som orsakar cancer är HPV 16 och HPV 18. HPV 6 och HPV 11 förorsakar även vårtaktiga kondylom på genitalierna. Viruset sprids vid könsumgänge samt vid oralt sex. Användning av kondom minskar smittorisken. HPV-vaccinet förhindrar papillomsmitta och förebygger därmed förstadier av cancer i livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen och förebygger därmed även cancer. Vaccinet fungerar bäst om det ges innan personen blir sexuellt aktiv. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn i åldern 10–12 år.

Pneumokocksjukdomar

I Finland är pneumokocker en betydande orsak till allvarliga bakterieinfektioner, såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumokockinfektioner är ofta orsaken till öroninflammation hos småbarn. Vid sidan om influensa, är lunginflammation och allmäninfektion orsakade av pneumokocker som har överförts via droppsmitta, de allvarligaste infektionssjukdomarna som leder till döden. Framförallt hos åldringar ökar bakteriell lunginflammation och allmän infektion risken för dödlighet. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för småbarn. Det erbjuds kostnadsfritt också åt personer som genomgått stamcellsbyte, åt personer under 75 år som har ett starkt sänkt immunförsvar eller lider av svår njursvikt (GFR ≤ 30, nefrotiskt syndrom) och åt 65-84-åringar som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

 • Lääkeinfo.fi: Synflorix 
  • Konjugatvaccin (PVC10) för barn under 5 år
  • I det nationella vaccinationsprogrammet för barn under 5 år
 • Lääkeinfo.fi: Prevenar 13 
  • Konjugatvaccin (PVC13) för barn och vuxna
  • I det nationella vaccinationsprogrammet för patienter som genomgår stamcellsbehandling, för personer under 75 år som har ett starkt sänkt immunförsvar eller lider av svår njursvikt och för 65-84-åringar som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom
  • Rekommenderas för riskgrupper (med recept från apotek)
 • Lääkeinfo.fi: Apexxnar
  • Konjugatvaccin (PVC20) för vuxna
  • I det nationella vaccinationsprogrammet för patienter som genomgår stamcellsbehandling, för personer under 75 år som har ett starkt sänkt immunförsvar eller lider av svår njursvikt och för 65-84-åringar som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom
  • Rekommenderas för riskgrupper (med recept från apotek)
 • Lääkeinfo.fi: Pneumovax 
  • Polysackaridvaccin (PPV23) för barn över 2 år och för vuxna
  • Som booster och kompletterande vaccin för personer som tidigare fått konjugatvaccin, enligt läkares bedömning
   • I det nationella vaccinationsprogrammet för patienter som genomgår stamcellsbehandling och barn 2–4 år som ingår i en riskgrupp
   • För riskgrupper och personer över 65 år med recept från apotek
 • THL, Infektionssjukdomar: Pneumokock
 • THL, Vaccinationer: Pneumokockvaccinet
Polio

En virussjukdom som särskilt barn lätt blir smittad av. I de flesta fallen är sjukdomen symptomfri. En del har förkylningssymptom, såsom feber och allmänt illamående. I det centrala nervsystemet skadar polioviruset nervceller som ansvarar för musklernas funktion och förorsakar förlamning och senare atrofiering. Flera år efter den akuta sjukdomen kan postpoliosymptom utvecklas, såsom trötthet, muskel- och ledvärk. Även om polio har försvunnit från Finland med hjälp av ett övergripande vaccinationsprogram, förekommer sjukdomen fortfarande i bland i vissa länder. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Påssjuka

Påssjuka är en virusinfektion i spottkörtlarna vars symptom är feber, förstorade spottkörtlar och svullnad av halsen. Till komplikationerna vid påssjuka hör testikelinflammation och hjärnhinneinflammation. Testikelinflammation kan förorsaka barnlöshet. Tack vare vaccinationer förekommer inte påssjuka längre i Finland. Sjukdomen påträffas dock utomlands. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

RS-virus

RS-virus (respiratory syncytial virus) orsakar en mild övre luftvägsinfektion hos vuxna och äldre barn. Hos äldre och små barn kan det orsaka en allvarlig nedre luftvägsinfektion, lunginflammation eller bronkiolit, vilket kan leda till allvarliga andningssvårigheter och kan kräva sjukhusvård. RS-virus sprids effektivt genom droppsmitta och orsakar vanligtvis infektioner under vintersäsongen. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men det kan erhållas med recept från apotek eller medicinsk center.

Rabies

Rabies är en dödlig hjärninflammation orsakad av virus. Sjukdomen överförs av smittade djur. Man kan bli smittad ifall man blir biten av en insjuknat djur eller om saliv från ett insjuknat djur kommer i kontakt med söndrig hud. Sjukdomens symptom, feber, huvudvärk och illamående börjar ibland flera veckor efter att man har smittats. Senare kan hallucinationer och kramper utlösta av sväljningar förekomma. När symptomen har börjat finns det ingen behandling och sjukdomen leder till döden. Rabies förekommer inte i Finland men påträffas i bland annat i Ryssland. Smittan överförs bland annat via strykarhundar. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinet kan köpas med recept på apoteket eller en läkarstation. Turister betalar vaccinet själva. Arbetsgivaren betalar vaccinet för personer som på grund av sitt arbete exponeras för rabiesvirus. Personer som har exponerats för rabiesvirus ska alltid vaccineras. I dessa fall betalar den vårdande enheten vaccinerna i Finland.

Rotavirussjukdom

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka med diarré hos småbarn. Rinnig diarré, kräkningar och ibland feber förekommer vanligtvis i cirka fem dygn. Hos vuxna är sjukdomen mer sällsynt och lindrigare. Särskilt hos spädbarn finns risk för uttorkning. Viruset smittar via luftvägarna och som kontaktsmitta via till exempel leksaker och dörrhandtag. I Finland är dödsfall sällsynta, men man uppskattar att över en halv miljon barn i fattiga länder avlider i sjukdomen varje år. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Röda hund

Röda hund är ofta lindrig infektionssjukdom orsakad av ett virus som överförs via droppsmitta. Symptomen feber, irriterade slemhinnor och svullnad i lymfkörtlarna. Ett blekt exem, som ofta snabbt försvinner, sprids från huvudet till resten av kroppen och lemmarna. Röda hund kan orsaka fosterskador i början av graviditeten. Den autoktona sjukdomen förekommer inte längre i Finland och också sjukdom av utländsk härkomst förekommer sällan. Röda hund påträffas fortfarande på andra håll i Europa och utanför Europa är röda hund fortfaranade en vanlig barnsjukdom i många länder. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Stelkramp, det vill säga tetanus

Tetanus är en livsfarlig sjukdom som orsakas av en bakterie som förekommer överallt i jordmånen. Man kan bli smittad ifall mull eller sand hamnar i ett sår eller via djurbett. Bakterien förökar sig i såret och producerar nervgift i blodet. Även en liten mängd gift förlamar musklernas nervsystem och en långt framskriden stelkramp leder till aningsförlamning. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet ges till vuxna i åldern 25, 45 och 65 år, varefter administreringsintervallet är 10 år.

Tuberkulos

Tuberkulos är en infektionssjukdom som förorsakas av en bakterie. Sjukdomen leder till döden och är globalt betydande. Den vanligaste formen är lungtuberkulos, men infektionen kan uppträda även i andra organ. Symptom på lungtuberkulos är slemmiga upphostningar och långvarig hosta som kan förekomma i flera månader. En stor del av smittade personer visar inga symptom, men symptomen kan uppstå efter flera årtionden när motståndskraften försvagas till exempel på grund av hög ålder. Tuberkulos är framför allt ett problem i fattiga länder, men sjukdomen förekommer också i Ryssland och Baltikum. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

Tyfoidfeber

En allvarlig allmän infektion, orsakad av Salmonella Typhi-bakterien. Bakterien kan förekomma i smutsigt vatten, förorenad mat eller mat som inte är genomstekt. Sjukdomen som orsakar hög feber, huvudvärk, magsmärtor och diarré eller förstoppning kan ge upphov till farliga komplikationer och den dödar uppskattningsvis 128 000 – 161 000 människor årligen, främst i utvecklingsländer. Sjukdomen förekommer vanligtvis utanför städerna i Asien, Afrika och Sydamerika. Vaccinering övervägs för personer som reser till riskområdena och som vistas där i mer än ett par veckor. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinet kan köpas med recept på apoteket eller en läkarstation.

Vattkoppor

Vattkoppor är en smittsam sjukdom orsakad av viruset Varicella zoster och symptomen uppstår 10–20 dygn efter att man har smittats. Det för sjukdomen typiska eksemet sprids som små utslag, som blir större och utvecklas till kliande blåsor. Därefter följer ett uttorknings- och ärrbildningsskede under vilket en bakterieinfektion kan uppstå i blåsorna. Vattkoppsblåsor kan förekomma även i andra organ, såsom i munnen och i lungorna. Symptomen på vattkoppor hos unga och vuxna samt gravida är kraftigare än hos barn. Lunginflammation och hjärninflammation kan förekomma som följdsjukdomar. Virus som stannar kvar i kroppen efter insjuknandet kan aktiveras, till och med efter flera år, och orsaka smärtsam bältros. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Page published 07.10.2022 | Page edited 14.03.2024