Nyheter

Fredag 23.9.2022 klo 14:09

Illustrated people with hearts in their arms indicating vaccination

Enligt en undersökning anser sgs alla (96 %) av finländarna att vaccinering är viktigt för att förhindra allvarliga sjukdomar.

Måndag 12.9.2022 klo 12:09

En undersökning visar att det med hjälp av ett digitalt vaccineringskort skulle vara möjligt att förbättra täckningen av vaccinationer. 79 % av finländarna tror, att man skulle ta bättre hand om sina vaccineringar om vaccinationsuppgifterna skulle finnas t.ex. på ett digitalt vaccineringskort i Mina kanta -tjänsten. Dessutom önskar nio av tio (91 %) att man skulle få en påminnelse då det är dags att ta en boosterdos av något vaccin.

Fredag 2.9.2022 klo 9:09

Vaccineringstiden för HPV- eller papillomvirusvaccinationerna har temporärt förlängts till slutet av läsåret 2022–2023. Serien med vaccinationer kan påbörjas ända tills det att personen fyller 18 år. Förlängningstiden beror på coronapandemin. Pga. pandemin har alla vaccineringar inte nödvändigtvis hunnit ges i den tänkta tidtabellen och man ligger efter i tidtabellen med ungdomarnas vaccineringar.