Skip to main content

Ett internationellt vaccinationskort

I många länder krävs ett intyg över vaccination mot gula febern av dem som reser in i landet. Över vaccinationen ges Världshälsoorganisationen WHO:s internationella vaccinationsintyg, ett så kallat gult kort.
  • Vaccinationskortet ska finnas med vid inresekontrollen. Resenären får inte nödvändigtvis komma in i landet om kortet saknas eller vaccinationen inte är i kraft.
  • I THL:s Resenärens hälsoguide (på finska) hittar du den mest aktuella informationen om de länder, där ett vaccinationsintyg krävs. 
  • En vaccination krävs ofta för de resenärer som kommer från eller till ett land där gula febern förekommer. Ibland krävs ett intyg även om personen som reser in i landet endast har gjort en mellanlandning i ett land där gula febern förekommer. I vissa länder kan ett intyg krävas av alla personer som reser in i landet.
  • Det kan även krävas intyg över andra vaccinationer i samband med inresekontrollen. Dessa är till exempel polio- och meningokockvaccinationer. Du hittar den mest aktuella informationen om de vaccinationer som krävs i destinationslandet i THL:s Resenärens hälsoguide (på finska). Där finns en landsspecifik förteckning över nödvändiga vaccinationer.
  • Man kan även behändigt anteckna alla andra vaccinationer på WHO:s vaccinationskort. Vaccinationsinformation kommer att vara på MittKanta-sidor i elektronisk form efter vacciner ges. Den professionella som ger vaccinet kommer att registrera det på MittKanta-sidor där vaccinerna sammanfattas. Många kan redan nu hitta ett elektroniskt vaccinationskort på MittKanta-sidor.
Page published 24.04.2018 | Page edited 21.12.2023