Hurdant skydd ger vaccin? | Rokotustieto.fi

Hurdant skydd ger vaccin?

De coronavacciner som godkänts inom EU ger ett effektivt skydd mot den vanligaste coronavirustypen, i synnerhet mot allvarlig sjukdom. De läkemedelsföretag som utvecklar vacciner har förväntats göra omfattande undersökningar innan försäljningstillstånd beviljats i Europa.

Coronavacciner har än så länge också använts under en så kort tid att vi inte exakt vet hur effektivt de förhindrar smitta mellan människor. När det gäller virussjukdomar, sprider symptomfria infekterade personer i allmänhet mindre virus än personer med symptom. Eftersom coronavacciner skyddar mot coronavirussjukdomen och dess symptom, kan var och en förutom sig själv sannolikt även skydda andra genom att vaccinera sig.

Det är fortfarande okänt hur länge coronavaccin skyddar mot den allvarliga sjukdomsformen. Men även gällande det här samlas mer information in på längre sikt.

Coronavirus muteras hela tiden och därför undersöks vaccinernas effekt mot nya virusvarianter hela tiden. Nu vet man att de coronavirusvacciner som används i dag ger ett relativt bra skydd även mot identifierade nya coronavirusvarianter, men vaccinernas effektivitet kan vara sämre mot vissa varianter.

Ytterligare undersökningar behövs och utförs hela tiden. Detta ger ny kunskap om vaccinernas effektivitet mot virusvarianter. Framöver kan det bli aktuellt att utveckla nya vaccinversioner, som ger ett effektivare skydd mot muterade virusstammar.

Läs mer i källorna: 

 

Page published 07.05.2021 | Page edited 07.05.2021