Skip to main content

Vaccintillverkning

Behovet av coronavacciner i hela världen har varit miljarder doser.

En annan utmaning utöver det enorma behovet har varit att vaccinerna har bort bli tillgängliga runt om i världen så snabbt som möjligt. Det tar dock tid att starta vaccintillverkning eftersom säkerheten och vaccinets kvalitet bör säkerställas omsorgsfullt i alla tillverkningsfaser.

Vaccintillverkning kan inte jämföras med till exempel tillverkning av munskydd. Vaccintillverkning är också mycket mer krävande än att till exempel pressa ihop kemiska ämnen till tabletter. Dessutom övervakar myndigheterna mycket omfattande all läkemedels- och vaccintillverkning. Därför tar det tid att börja tillverka preparat.

I världen finns det inte heller produktionsanläggningar med extra kapacitet. Det har krävt enorma mängder arbete när befintliga produktionsanläggningar har gjorts om för tillverkning av coronavaccin. Dessutom har nya produktionsanläggningar konstruerats i snabb takt.

Normalt börjar massproduktion först efter beviljandet av försäljningstillstånd. Då det gäller coronavaccin har företagen påbörjat produktionen proaktivt.

En stor andel av vaccinerna tillverkas i Europa. Ofta har både forskningen i och tillverkningen av vacciner koncentrerats till samma regioner, eftersom bägge områdena kräver specialkompetens.

Läs mer i källorna: 

Page published 07.05.2021 | Page edited 26.10.2023