Vaccintillverkning

Behovet av coronavacciner i hela världen uppskattas vara ca 12–15 miljarder doser (uppskattning av Internationella federationen för farmaceutiska tillverkare och föreningar IFPMA).

En annan utmaning utöver det enorma behovet är att vaccinerna borde bli tillgängliga runt om i världen så snabbt som möjligt. Det tar dock tid att starta vaccintillverkning eftersom säkerheten och vaccinets kvalitet bör säkerställas omsorgsfullt i alla tillverkningsfaser.

Vaccintillverkning kan inte jämföras med till exempel tillverkning av munskydd. Vaccintillverkning är också mycket mer krävande än att till exempel pressa ihop kemiska ämnen till tabletter. Dessutom övervakar myndigheterna mycket omfattande all läkemedels- och vaccintillverkning. Därför tar det tid att börja tillverka preparat.

I världen finns det inte heller produktionsanläggningar med extra kapacitet. Det har krävt enorma mängder arbete när befintliga produktionsanläggningar har gjorts om för tillverkning av coronavaccin. Dessutom har nya produktionsanläggningar konstruerats i snabb takt.

Normalt börjar massproduktion först efter beviljandet av försäljningstillstånd. Nu har företag gjort det proaktivt.

En stor andel av vaccinerna tillverkas i Europa. Ofta har både forskningen i och tillverkningen av vacciner koncentrerats till samma regioner, eftersom bägge områdena kräver specialkompetens.

Läs mer i källorna: 

Publicerades 7.5.2021
Uppdaterades 10.12.2021