Skip to main content

Vaccinationsskyddet ska kontrolleras vid både turism och immigration

20.03.2023

Carlson

Innan du ger dig ut på resa är det bäst att uppdatera dina vaccinationer. Tilläggsvacciner behövs ibland. Också immigranter behöver ofta tilläggsvacciner.  

Den som reser har inte bara resebokningar och biljetter att ordna med. Vaccinskyddet måste också ses över. 

− Utöver de vacciner som är obligatoriska i Finland behövs tilläggsvacciner som är beroende av resans mål, säger reseläkaren, docent vid Helsingfors universitet Petteri Carlson

Behovet av tilläggsvacciner påverkas enligt Carlson av flera faktorer: hur du reser (paketresa eller ryggsäcksluffning), var du reser (styr du kosan ut i djungeln eller till ett hotell som researrangören har bokat), liksom också av resenärens ålder och intressen. Regionala skillnader bör också beaktas. I en del stora länder finns en viss sjukdom kanske bara i en begränsad del av landet. 

− En utmärkt informationskälla är Resenärens hälsoguide som ges ut av Institutet för hälsa och välfärd THL. Den räknar upp olika resmål  i alfabetisk ordning och innehåller massor av nyttig information om vaccinationer, säger Carlson. 

Tidigarelagd vaccination av barn 

− Inför en resa är det skäl att tidigarelägga vissa vaccinationer för barn. Dit hör till exempel MPR-vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Enligt det nationella vaccinationsprogrammet ska MPR-vaccinet ges i två omgångar, den första vid 12 månaders ålder och en påfyllnadsdos som 6-åring. Ett barn som  till exempel har fyllt två år behöver en extra vaccindos om ni där emellan ger er ut på resa. 

Begränsningar för gravida 

− MPR-vaccinet är absolut förbjudet för gravida eftersom det innehåller levande försvagat röda hund-virus. Det är farligt för fostrets utveckling, säger Carlson. 

Vaccin mot gula febern innehåller också levande virus och ges därför endast efter noggrant övervägande. Däremot kan tetanus- eller stelkrampsvaccin och influensavaccin fritt ges åt alla väntande mödrar.  

Malaria är en särskilt farlig sjukdom för den som är gravid. Carlson uppmanar därför alla gravida kvinnor att undvika resor till områden där malaria förekommer. 

Kroniker bör ta vaccin 

Kronisk sjukdom utgör inget hinder för vaccination. Carlson varnar ändå för att vissa sjukdomar, bland dem cancer, försvagar immunförsvaret. Då klarar människans immunförsvarssystem inte lika effektivt som normalt av att skydda organismen mot externa sjukdomsalstrare. Till exempel vaccinet mot gula febern innehåller levande försvagat gula febern-virus som i värsta fall självt kan utlösa sjukdomen. Influensavaccin kan också vara farligt för personer med nedsatt immunförsvar. 

Vaccin kan ge en person med nedsatt immunförsvar sämre skydd än andra får. Det är ändå bäst att ta vaccinet.  

− Och för den hjärt- eller lungsjuka är det snarast ännu mer angeläget att låta vaccinera sig, säger Carlson.  

Fortfarande behövs också coronavaccinet. För kronikern kan corona vara en farlig sjukdom.  

− Kolla gärna upp hur coronasituationen ser ut i det land och i den region du ska resa till. Med en dödlighet på över en procent är corona av helt annan klass än influensa – dödligheten är åttiofem gånger större, betonar Carlson.  

Försiktighet anbefalls i malariaområden 

Malaria sprids med stick av malariamyggan. Den vägen kommer malariaparasiten in i blodomloppet. Något allmänt och effektivt vaccin existerar inte. 

 − Däremot kan malaria förebyggas och behandlas med medicin som finns att få på apotek, säger Carlson. 

 − Myggnät som impregnerats med permetrin är en viktig metod för myggsticksprofylax. Dessutom kan du skydda dig genom att använda endast vita eller ljusa, heltäckande kläder. Ingen bar hud ska synas. Insektsprej skyddar också. Och eftersom malariamyggorna aktiverar sig på kvälls- och nattetid gör du klokt i att tänka på när du ska vara ute. 

 Vid behov tilläggsvaccin för immigranter 

Den som immigrerar till Finland får alla vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Det finns inga begränsningar, såvida inte personen själv reser till något land där särskilda vacciner behövs.  

 − Vilka specifika vacciner som en person med utländsk bakgrund ges beror på ursprungslandet och på om personen i fråga har fått något vaccin redan i hemlandet. En del har inte fått något vaccin alls och andra kan inte säga vad de har fått, säger Carlson.  

 Finlands nationella vaccinationsprogram är tudelat: en bas som är lika för alla och kompletterande tilläggsvacciner som ges vid behov. 

 − Barnet till en hepatit B-positiv kvinna, som alltså har hepatit B-virus i sin kropp, får till exempel också vaccin mot hepatit B. Och en immigrant som kommer från ett land med hög tuberkulosdödlighet kan ha blivit utsatt för tuberkulos eller andra motsvarande sjukdomar som inte längre förekommer i Finland. Då kan det vara motiverat att ge tuberkulosvaccin, förklarar Carlson. 

 I Finland behöver individen inte själv bära ansvaret för tilläggsvacciner eftersom vaccinationerna enligt Carlson är väl ordnade i vårt land.  

 THL ger på sin webbsajt mycket information om vaccinationer på finska, svenska och engelska.  

Text: Leena Koskenlaakso

Läs mer