Invandrare

Invandrarnas vaccinationsskydd varierar enligt från vilket land de kommer. En del av invandrarna är berättigade till avgiftsfria vaccinationer enligt det finska vaccinationsprogrammet.
  • Vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet erbjuds till asylsökande barn och gravida, kvotflyktingar, personer som har fått asyl samt andra som flyttat till landet och är permanent bosatta här, till exempel adopterade barn.
  • I undantagssituationer, såsom vid hotande epidemier, ges vaccinationer avgiftsfritt även till andra invandrare.
  • Invandrare kan även behöva vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet på grund av sjukdomsläget i utvandringslandet. Dessa är till exempel vaccin mot tuberkulos och hepatit B.
  • En invandrare känner inte alltid till vilka vaccinationer han eller hon har fått. Om man inte har några uppgifter om invandrarens vaccinationer byggs vaccinationsskyddet upp från början med förkortad tidtabell.

Läs mer i källorna

Publicerades 20.4.2018
Uppdaterades 20.9.2022