Skip to main content

Vaccinutveckling

Utvecklingen och lanseringen av nya vacciner pågår i allmänhet i flera år. Coronaviruspandemin ledde dock till samarbete mellan forskare inom området, för att på helt nya sätt utveckla säkra och effektiva vacciner så snabbt som möjligt. Coronavaccinerna har genomgått alla normala undersökningsfaser för vacciner.

Vetenskapssamfundet, dvs. forskare på både universitet och läkemedelsföretag, har delat information globalt, och samarbetsprocesserna har påskyndats. Det har också investerats en hel del i utvecklingen av coronavacciner. Resultat av tidigare studier har analyserats och kombinerats.

Utvecklandet av vacciner har också påskyndats av att myndigheterna använt mycket resurser för att behandla forskningsdata. Data har även behandlats på ett helt nytt sätt genom så kallade rullande metoder. Detta innebär att de företag som utvecklar vacciner har kunnat leverera data till myndigheter för bedömning i takt med att forskningsdata samlats in. Normalt börjar myndigheterna bedömningen först efter att allt forskningsmaterial har samlats in.

Även Europeiska kommissionen har handlagt ansökningarna om försäljningstillstånd för vacciner mycket snabbare än normalt.

Läs mer i källorna:

 

Page published 07.05.2021 | Page edited 31.10.2023