Coronaintyg | Rokotustieto.fi

Coronaintyg

EU coronaintyget som finns i Omakanta-tjänsten används som resedokument.

EU:s coronavaccinationsbevis har funnits tillgängligt i Omakanta-tjänsten sedan juni 2021. Fr.o.m mitten av juli har EU:s vaccinationsintyg även innehållit intyg över negativt coronatestresultat samt information om personen haft coronavirussjukdom, ifall sjukdomen fastställts med positivt PCR-testresultat.

Kraven för coronaintyget kan variera mellan olika länder och därför måste resenärer ta reda på kraven i resmålet före resan till exempel från Europeiska unionens Re-open EU-webbplats. Det är också viktigt att kontrollera coronasituationen i resmålet, samt restriktioner och direktiv som hör till coronan.

Coronavaccinationsintyget är i kraft 9 månader efter den andra vaccindosen, men efter den tredje dosen finns ingen tidsbegränsning. Enligt EU kommisionens rekommendation godkänns ett testresultat minst i 72 timmar om testet gjorts med ett PCR-test och i 48 timmar om testet gjorts med ett snabbtest. Ett intyg över att man haft coronasjukdom är enligt rekommendationerna i kraft tidigast 11 dygn  ja högst 180 dygn efter att personen fått ett positivt coronatestresultat.

Page published 14.02.2022 | Page edited 03.06.2022