Skip to main content

Publikationer

Gästblogg: Influensavaccinet är det mest effektiva sättet att undvika influensa

Tisdag 24.10.2023 klo 16:49

Mika Rämet

Säsongsinfluensa och dess komplikationer drabbar människor i alla åldrar varje vinter. I Europa insjuknar cirka 50 miljoner människor varje år. Det mest effektiva sättet att skydda sig mot sjukdomen är influensavaccinet. Hur kan de föränderliga influensavirusen bekämpas mer effektivt i framtiden och skydda människor mot sjukdomen?
 

Coronavirusvacciner som beviljats försäljningstillstånd i Finland

Onsdag 04.10.2023 klo 11:38

rokottautuminen

Coronaviruset (SARS-CoV-2) förorsakar främst akuta luftvägsinfektioner, som sprids via droppsmitta och vars sjukdomsbild kan variera från närmast symptomfri till allvarlig. Hög ålder, speciellt i kombination med någon grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom samt dödlighet.