Var får man vaccinet?

Vaccinationerna fås inom bashälsovården, till exempel på hälsocentraler eller privata läkarcentraler. En del av vaccinationerna ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och för dem behövs ett recept.
Publicerades 20.4.2018
Uppdaterades 27.12.2018