Lämpar sig vaccinet för mig?

Alla coronavacciner som används i Finland har undersökts väldigt mycket och myndigheterna har säkerställt deras säkerhet och effektivitet. Många undrar dock om man vågar låta sig vaccineras. Frågor väcks i synnerhet om man har någon underliggande sjukdom, såsom en sjukdom som påverkar immunförsvaret.

Det är sällsynt att man inte skulle kunna få coronavaccin trots någon sjukdom. De coronavacciner som används i Finland innehåller inte levande virus, dvs. de kan inte orsaka coronavirussjukdom enligt aktuell forskning. Därför kan vaccinet i allmänhet även ges till personer med försvagad immunitet på grund av sjukdom eller medicinering.

Om du kommer att få läkemedel på grund av en allvarlig sjukdom, såsom cancer, eller genomgå en operation, är det bra att diskutera vaccinationstidpunkten med den vårdande läkaren.

THL har sammanställt ytterligare information om coronavaccinets lämplighet, informationen finns på THL:s webbplats: 

 

Diskutera med din vårdande läkare när din vaccinationstur närmar sig

Om du har frågor om huruvida din underliggande sjukdom påverkar coronavacciners lämplighet, kan du diskutera frågan med din vårdande läkare då din vaccinationstur närmar sig. Du får ytterligare information också på hälsocentralen och av företagshälsovården. Den vårdande läkaren kan vid behov konsultera THL:s sakkunniga om vaccinets lämplighet och tidpunkten för vaccinationen.

så länge har det inte undersökts hur vaccinerna påverkar gravida kvinnor, och därför rekommenderas de inte tills vidare för gravida, utom i särskilda situationer. Personer i terminalvård eller med svagt hälsotillstånd ges vaccin endast på basis av individuell prövning.
Då vaccinerna används fås mer kunskap om deras säkerhet.

 

Publicerades 7.5.2021
Uppdaterades 7.5.2021