Vaccinationer i Finland | Rokotustieto.fi

Vaccinationer i Finland

Var och när blir jag vaccinerad? Behöver jag ett vaccinationsintyg?

Var och när blir jag vaccinerad? 

Coronavaccin erbjuds avgiftsfritt för alla som fyllt 12 år och som vill bli vaccinerade, samt åt barn i åldern 6 månader–11 år enligt individuellt övervägande. Din hemkommun informerar dig var vaccin ges. Om du har frågor om coronavacciner eller din hälsa kan du kontakta din hälsostation eller företagshälsovård. Även på THL:s webbplats finns information om var, hur och när du kan få coronavaccin:

Vaccinationsordning för riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har definierat två centrala grupper: personer som har en sjukdom som i mycket hög grad exponerar dem för den allvarliga sjukdomsformen och personer med sjukdomar som exponerar dem för den allvarliga sjukdomsformen.

Sjukdomar som medför en mycket hög exponering för den allvarliga sjukdomsformen är till exempel kronisk svår njursjukdom, tillstånd som försvagar kroppens immunitet (organtransplantation, akut cancerbehandling) och svår kronisk lungsjukdom.

Exempel på sjukdomar som medför exponering för den svåra sjukdomsformen är koronarsjukdom och cirrotisk leversjukdom.

På THL:s webbplats finns ytterligare information om vaccinationsordningen och riskgrupper:

Digitalt vaccinationskort

Det digitala EU-coronavaccineringsintyget, som fungerar som coronapass, har funnits tillgängligt i tjänsten Mina Kanta sedan 22.6.2021. Sedan mitten av juli har EU:s coronaintyg, förutom att ha varit ett vaccinintyg, även innehållit information om negativt coronatestresultat samt information om personen redan haft corona, ifall sjukdomen fastställts med ett positivt PCR-testresultat.

Snart blir det lättare att följa upp vaccinationsuppgifterna då tjänsten Mina Kanta kompletteras med ett vaccinationsavsnitt. Tidigare har vaccinationsuppgifterna inte varit tillgängliga i digital form utan endast på ett konventionellt vaccinationskort i pappersform.

Framöver uppdateras vaccinationsuppgifterna i Mina Kanta när man blir vaccinerad. Den yrkesutbildade person som gett vaccinet registrerar vaccinationen i tjänsten, där alla vaccinationer visas i en sammanfattning. Många har redan ett digitalt vaccinationskort i Mina Kanta. 

Läs mer om vaccinationsintyget på THL:s webbplats.

Page published 07.05.2021 | Page edited 20.02.2023