Vaccinationer i Finland

Var och när blir jag vaccinerad? Behöver jag ett vaccinationsintyg?

Var och när blir jag vaccinerad? 

Coronavaccin erbjuds avgiftsfritt för alla som fyllt 16 år och som vill bli vaccinerade. Det finns dock en begränsad mängd vacciner. Därför har man fastställt en ordningsföljd, enligt vilken hälso- och sjukvårdspersonal vaccineras först och därefter äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, som exponerar dem för den allvarliga sjukdomsformen.

Din hemkommun informerar dig när du står i tur att få vaccin och var det ges. Om du har frågor om coronavacciner eller din hälsa kan du kontakta din hälsostation eller företagshälsovård.  

Även på THL:s webbplats finns information om var, hur och när du kan få coronavaccin:

Vaccinationsordning för riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har definierat två centrala grupper: personer som har en sjukdom som i mycket hög grad exponerar dem för den allvarliga sjukdomsformen och personer med sjukdomar som exponerar dem för den allvarliga sjukdomsformen.

Sjukdomar som medför en mycket hög exponering för den allvarliga sjukdomsformen är till exempel kronisk svår njursjukdom, tillstånd som försvagar kroppens immunitet (organtransplantation, akut cancerbehandling) och svår kronisk lungsjukdom.

Exempel på sjukdomar som medför exponering för den svåra sjukdomsformen är koronarsjukdom och cirrotisk leversjukdom.

På THL:s webbplats finns ytterligare information om vaccinationsordningen och riskgrupper:

Digitalt vaccinationskort

Social- och hälsovårdsministeriet bereder för närvarande ett digitalt coronavaccinationskort i tjänsten Mina Kanta. Av intyget framgår om en person har fått coronavaccin. Det har ännu inte beslutats i vilka situationer intyget ska visas. Enligt målet kommer coronavaccinationsintyget att införas i maj 2021.

Framöver blir det också lättare att administrera andra vaccinationsuppgifter.

Snart blir det lättare att följa upp vaccinationsuppgifterna då tjänsten Mina Kanta kompletteras med ett vaccinationsavsnitt. Tidigare har vaccinationsuppgifterna inte varit tillgängliga i digital form utan endast på ett konventionellt vaccinationskort i pappersform.

Framöver uppdateras vaccinationsuppgifterna i Mina Kanta när man blir vaccinerad. Den yrkesutbildade person som gett vaccinet registrerar vaccinationen i tjänsten, där alla vaccinationer visas i en sammanfattning. Många har redan ett digitalt vaccinationskort i Mina Kanta. 

Läs mer om vaccinationsintyget på THL:s webbplats.

Publicerades 7.5.2021
Uppdaterades 7.5.2021