Yrkeskunniga inom hälsovården

I enlighet med den nya lagen om smittsamma sjukdomar ska vårdpersonalen ha ett tillräckligt skydd mot mässling och vattkoppor om risken för att de patienter de vårdar är särskilt stor vad gäller att insjukna i smittsamma sjukdomar. Även årliga vaccinationer mot säsonginfluensa krävs.
  • Personer som arbetar i kund- eller patientutrymmen inom social- och hälsovården samt studerande som utför sin arbetspraktik ska ha ett skydd mot mässling och vattkoppor, antingen genom att ha insjuknat eller med hjälp av vaccin. Dessutom ska personalen årligen vaccineras mot säsonginfluensa.
  • Personer som vårdar spädbarn ska även ha ett vaccinbaserat skydd mot kikhosta.
  • Ett vaccinationsskydd hos personalen krävs med tanke på patientsäkerheten i en situation med smittorisk. Det är frivilligt att ta vaccinerna, men om man vägrar kan man till exempel inte arbeta med transplantations- eller cancerpatienter.
  • Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetstagarna har ett gällande vaccinationsskydd. 
  • Den hälsovård som studerande behöver under perioder av lärande i arbetet och praktik ingår i studerandehälsovården. Den studerande får de nödvändiga vaccinationerna gratis inom studerandehälsovården. En studerande i arbetsavtalsförhållande kan få vaccinationer också inom företagshälsovården.

Läs mer i källorna

Publicerades 20.4.2018
Uppdaterades 29.9.2022