Skip to main content

Yrkeskunniga inom hälsovården

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar ska vårdpersonalen ha ett tillräckligt skydd mot mässling och vattkoppor om risken för att de patienter eller kunder är mottagliga för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. De bör dessutom vara vaccinerade mot influensa.
  • Arbetsgivaren är skyldig att definiera de kund- och patientutrymmen inom social- och hälsovårdens enheter, som sköter kunder eller patienter som är särskilt utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Även fordon som används vid sjuktransport räknas till dessa utrymmen.
  • Personer som ständigt sköter spädbarn ska även ha ett vaccinbaserat skydd mot kikhosta.
  • Ett vaccinationsskydd hos personalen krävs med tanke på patientsäkerheten i en situation med smittorisk. Det är frivilligt att ta vaccinerna, men om man vägrar kan man till exempel inte arbeta med transplantations- eller cancerpatienter.
  • Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetstagarna har ett gällande vaccinationsskydd. 
  • Den hälsovård som studerande behöver under perioder av lärande i arbetet och praktik ingår i studerandehälsovården. Den studerande får de nödvändiga vaccinationerna gratis inom studerandehälsovården. En studerande i arbetsavtalsförhållande kan få vaccinationer också inom företagshälsovården.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 18.03.2024