Skip to main content

Vaccinforskning

  • Målet med vaccinforskning är att utveckla nya, effektiva och trygga vacciner som skyddar mot allvarliga sjukdomar.
  • Att utveckla ett nytt vaccin är krävande och tar oftast mer än 10 år. Bara en liten del av produkterna framskrider ända till skedet med kliniska prövningar, dvs. tester på människor, och ännu färre utvecklas ända till färdiga produkter.
  • Strikta kvalitets- och säkerhetskrav har utfärdats för vaccinforskning och skilda lagar, förordningar och EU-direktiv måste följas. I Finland övervakas forskningen av  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea.
  • Dessutom krävs ett godkännande av den lokala etiska kommittén eller av Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA), då prövningar utförs på människor.
  • Före forskningen inleds samlar man information om sjukdomen som vaccinet är ämnat mot, hur sjukdomen uppstår, spridning och hur farlig sjukdomen är. Den egentliga vaccinforskningen består av fem olika skeden, dvs. faser. Den första, fasen före de kliniska prövningarna (fas 0), sker på laboratoriet, där det nya vaccinet undersöks kemiskt, eventuellt i cellodlingar samt på försöksdjur.
  • De tre följande skedena (faserna 1-3) utförs på frivilliga människor. I det första skedet deltar bara ett tiotal personer, men då vaccinet framskridit till omfattande prövningar gällande effekten (fas 3), kan antalet personer som undersöks uppgå till tiotusentals. Vaccinforskningen fortsätter också efter att försäljningstillståndet beviljats, genom att följa upp effekt och biverkningar (fas 4).
  • I Finland görs vaccinforskning av THL - Institutet för hälsa och välfärd, Suomen rokotetutkimus, Mejlans vaccinforskningscentrum (MeVac), Clinical Research Services Turku, universiteten, universitetens centralsjukhus, läkarstationer samt läkemedelsföretag.

Läs mer i följande källor

 

Page published 16.08.2021 | Page edited 30.06.2023