Latest releases | Rokotustieto.fi

Publikationer

Coronavirusvacciner som beviljats försäljningstillstånd i Finland

Fredag 17.12.2021 klo 11:38

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) förorsakar främst akuta luftvägsinfektioner, som sprids via droppsmitta och vars sjukdomsbild kan variera från närmast symptomfri till allvarlig. Hög ålder, speciellt i kombination med någon grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom samt dödlighet.