Skip to main content

Publikationer

Fyra tips för bedömning av tillförlitlig läkemedelsinformation

Onsdag 16.03.2022 klo 08:18

Mängden läkemedelsinformation har ökat enormt under de senaste åren. Ännu för några årtionden sedan fanns det mycket lite skriftlig information och ingenting i digital form. I dag finns information i skriftliga källor och på internet, där vem som helst kan etablera en webbplats utan kontroll av informationens riktighet.