Nyheter

Onsdag 30.3.2022 klo 19:03

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje coronavaccindos för 12-17 åringar i riskgrupperna, minst sex månader efter den andra dosen. Boosterdoser har redan tidigare erbjudits åt minst 12 år gamla med starkt nedsatt immunförsvar. En tredje vaccindos rekommenderas också för 12-17 åringar som inte tillhör någon riskgrupp, utan medicinska grunder om det föreligger annat behov, t.ex. pga. resa.

Onsdag 16.3.2022 klo 8:03

Mängden läkemedelsinformation har ökat enormt under de senaste åren. Ännu för några årtionden sedan fanns det mycket lite skriftlig information och ingenting i digital form. I dag finns information i skriftliga källor och på internet, där vem som helst kan etablera en webbplats utan kontroll av informationens riktighet.