Skip to main content

Målgrupperna för pneumokockvaccinet har utökats med cirka 100 000 personer

10.11.2023

rokottautuminen

Pneumokockvaccinet erbjuds nu gratis till 65–84-åringar med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och till personer under 75 år med starkt nedsatt immunförsvar. 

Det nationella vaccinationsprogrammet har utvidgats när det gäller pneumokockvaccinet. Vaccinet är nu tillgängligt gratis för 65–84-åringar med astma eller KOL och för personer under 75 år med starkt nedsatt immunförsvar. I Finland innefattar de nya målgrupperna för pneumokockvaccinet cirka 100 000 personer. 

Personer med astma och KOL har mer än dubbelt så stor risk att få en allvarlig pneumokocksjukdom och mer än tre gånger så stor risk att få lunginflammation som kräver sjukhusvård, jämfört med den allmänna befolkningen. Åldersgruppen 65–84-åringar drar mest nytta av vaccinationerna, eftersom de har en tydligt ökad risk på grund av sin ålder och vaccinet skyddar dem länge. Effektiviteten av vaccinet är dock lägre, ju äldre den vaccinerade personen är. Risken för svår pneumokocksjukdom och sjukhusförvärvad lunginflammation för svårt immunbristande personer, är cirka tio gånger högre än för den allmänna befolkningen. 

Pneumokockvaccinet ges också som en del av det nationella vaccinationsprogrammet, till barn under 5 år, stamcellstransplantatmottagare och personer under 75 år med svår njursjukdom. Vaccinet förebygger allvarliga sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterier, såsom hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och lunginflammation. 

 

Källor:

Pneumokockvaccin erbjuds nu avgiftsfritt även till en del av personer med astma eller KOL samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Mediuutiset (på finska)

Läs mer:

Bekämpa sjukdomar: Pneumokock