Skip to main content

Biverkningar

Coronavacciner, liksom andra vacciner och läkemedelspreparat, kan ge biverkningar. Alla får dock inte biverkningar eller också är de mycket lindriga och övergående.

Även allvarliga biverkningar kan förekomma. I läkemedelsundersökningar deltar endast ett begränsat antal patienter, vilket innebär att mer sällsynta biverkningar inte alltid upptäcks. 

Kunskapen om vacciners och läkemedels effektivitet och säkerhet ökar och preciseras när de ges till ett större antal personer.

Därför är det viktigt att samla in information om alla slags biverkningar. Utifrån den följer läkemedelsföretag och myndigheter fortlöpande upp säkerheten.
Uppföljningen ger också information om till exempel vissa biverkningar är vanligare hos en viss befolkningsgrupp eller om kända biverkningar ökar. Med hjälp av denna information kan man begränsa användningen av ett läkemedelspreparat eller vaccin och säkerställa att de används säkert och korrekt.

Vem som helst som misstänker biverkningar kan göra en anmälan om läkemedel eller vacciner, även den som använder läkemedel eller vaccinerats. Det räcker alltså att man misstänker biverkningar. I Finland görs anmälan antingen till Fimea eller till innehavaren av försäljningstillståndet för läkemedelspreparatet eller vaccinet.

Läs mer i källorna:

 

Page published 07.05.2021 | Page edited 07.05.2021