Testa ditt vaccinskydd

Kön
Har fött barn
Har gjort militärtjänst

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet

Close
Genom att fylla i informationen kommer du att se en lista över vacciner som du borde ha fått i det nationella vaccinationsprogrammet. Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Aktuell vaccination

Coronavirus COVID-19

I december 2019 konstaterades luftvägsinfektioner i Kina, som förorsakats av ett nytt, tidigare okänt coronavirus, SARS-CoV-2. Sjukdomen som viruset förorsakade, COVID-19, började spridas och WHO förklarade coronavirusepidemin vara en pandemi i mars 2020.

COVID-19 smittar främst via droppsmitta. Sjukdomsbilden kan variera från nästan symptomfri till allvarlig. En hög ålder, speciellt tillsammans med en grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom och dödlighet.  En god hand- och hosthygien, fysisk distansering till andra människor samt användning av munskydd minskar smittorisken. Vaccinering är ändå det mest effektiva sättet att bekämpa sjukdomen på och vaccin erbjuds enligt medicinsk riskanalys. De första som vaccineras är social- och hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter, personalen på servicehem, åldringar samt människor med grundsjukdomar som ökar risken för en allvarlig form av sjukdomen. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har utfört en försnabbad försäljningstillståndsutvärdering för vaccinerna, där säkerheten, effekten och kvaliteten har utvärderats enligt samma kriterier som i vanliga försäljningstillståndsprocesser, men enligt en snabbare tidtabell, efter hand då nya forskningsresultat färdigställts.

Läs mer

Sant eller falskt

1
2
3
4
5
Vaccinationer orsakar autism
Se svaret

Undersökningen som visade ett samband mellan MPR-vaccin och autism har bevisats vara felaktig. Vaccinernas säkerhet följs omsorgsfullt upp och fördelarna med vaccinationer är större än nackdelarna.

Vacciner bör inte ges åt gravida
Se svaret

Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa.

Inför resor till närområden behövs inga vaccinationer
Se svaret

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Man rekommenderar även vaccination mot hepatit A och influensa till dem som reser till närområden. Fästingburen encefalit förekommer allmänt i bland annat den svenska skärgården.

Vaccinerna innehåller farliga halter av giftiga ämnen?
Se svaret

Halterna är betydligt lägre än det vi får i oss via mat och dryck och via den övriga levnadsmiljön.

Vaccinationer behövs inte längre
Se svaret

Den enda sjukdomen som har eliminerats globalt är smittkoppor. Däremot är till exempel mässling ett bra exempel på hur viktigt det är att ta hand om vaccinationsskyddet.