Testa ditt vaccinskydd

Kön
Har fött barn
Har gjort militärtjänst

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet

Close
Genom att fylla i informationen kommer du att se en lista över vacciner som du borde ha fått i det nationella vaccinationsprogrammet. Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Aktuell vaccination

HPV dvs. papillomvirus

HPV (human papilloma virus) orsakar infektioner på huden och i könsorganen. En infektion i könsorganen kan leda till cancer i livmoderhalsen, slidan, de yttre könsorganen eller penis- och analcancer. Dessutom kan papillomvirus också ge upphov till cancer i huvud- och halsregionen.

Man känner till ungefär hundra olika typer av papillomvirus, av vilka hälften kan uppträda på genitalierna och spridas via slemhinnorna där samt genom huden. Vanligen sprids viruset vid samlag och användning av kondom minskar smittorisken. Det bästa skyddet mot smitta ger HPV vaccinet, som skyddar mot största delen av de papillomvirus som kan ge upphov till elakartade förändringar. Vaccinet skyddar bäst då det tas före man blir sexuellt aktiv. HPV vaccinet ingår i det nationella vaccineringsprogrammet och ges åt skolelever i årskurs 5-6. 

 

Läs mer

Sant eller falskt

1
2
3
4
5
Vaccinationer orsakar autism
Se svaret

Undersökningen som visade ett samband mellan MPR-vaccin och autism har bevisats vara felaktig. Vaccinernas säkerhet följs omsorgsfullt upp och fördelarna med vaccinationer är större än nackdelarna.

Vacciner bör inte ges åt gravida
Se svaret

Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa.

Inför resor till närområden behövs inga vaccinationer
Se svaret

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Man rekommenderar även vaccination mot hepatit A och influensa till dem som reser till närområden. Fästingburen encefalit förekommer allmänt i bland annat den svenska skärgården.

Vaccinerna innehåller farliga halter av giftiga ämnen?
Se svaret

Halterna är betydligt lägre än det vi får i oss via mat och dryck och via den övriga levnadsmiljön.

Vaccinationer behövs inte längre
Se svaret

Den enda sjukdomen som har eliminerats globalt är smittkoppor. Däremot är till exempel mässling ett bra exempel på hur viktigt det är att ta hand om vaccinationsskyddet.