Testa ditt vaccinskydd

Kön
Har fött barn
Har gjort militärtjänst

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet

Close
Genom att fylla i informationen kommer du att se en lista över vacciner som du borde ha fått i det nationella vaccinationsprogrammet. Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Aktuell vaccination

Coronavirus COVID-19

Ett avgiftsfritt coronavaccin erbjuds åt alla som fyllt 12 år, samt åt barn i åldern 6 månader – 11 år enligt individuellt övervägande. Vaccineringen skyddar särskilt mot de svårare formerna av sjukdomen. Den skyddar också mot att viruset fastnar, även om vaccinering inte helt förhindrar smitta. Därför är det fortsättningsvis viktigt att följa råden om hur man förhindrar smitta, t.ex. att tvätta händerna, hålla tillräckliga avstånd samt att använda munskydd.

COVID-19 sjukdomen förorsakas av SARS-CoV-2-virus. Viruset ger upphov till infektioner i luftvägarna, vilkas  svårighetsgrad kan variera från sgs. symptomfria infektioner till infektioner som kräver sjukhusvård och t.o.m. intensivvård. Hög ålder är den främsta riskfaktorn då det gäller den allvarligare formen av coronavirussjukdom. Dessutom ökar vissa sjukdomar, såsom svår kronisk njur- eller lungsjukdom, risken för en svårare form av coronavirussjukdom.

 

Läs mer

Aktuell uppföljningsinformation gällande coronavirus

Sant eller falskt

1
2
3
4
5
Vaccinationer orsakar autism
Se svaret

Undersökningen som visade ett samband mellan MPR-vaccin och autism har bevisats vara felaktig. Vaccinernas säkerhet följs omsorgsfullt upp och fördelarna med vaccinationer är större än nackdelarna.

Vacciner bör inte ges åt gravida
Se svaret

Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa.

Inför resor till närområden behövs inga vaccinationer
Se svaret

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Man rekommenderar även vaccination mot hepatit A och influensa till dem som reser till närområden. Fästingburen encefalit förekommer allmänt i bland annat den svenska skärgården.

Vaccinerna innehåller farliga halter av giftiga ämnen?
Se svaret

Halterna är betydligt lägre än det vi får i oss via mat och dryck och via den övriga levnadsmiljön.

Vaccinationer behövs inte längre
Se svaret

Den enda sjukdomen som har eliminerats globalt är smittkoppor. Däremot är till exempel mässling ett bra exempel på hur viktigt det är att ta hand om vaccinationsskyddet.