Testa ditt vaccinskydd

Kön
Har fött barn
Har gjort militärtjänst

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet

Close
Genom att fylla i informationen kommer du att se en lista över vacciner som du borde ha fått i det nationella vaccinationsprogrammet. Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Aktuell vaccination

Influensa

Säsonginfluensavaccin ges årligen inom det nationella vaccineringsprogrammet åt barn under 7 år, gravida, personer i riskgrupperna samt deras närstående, över 65-åringar, anställda inom social- och hälsovården samt åt beväringar som inleder sin militärtjänstgöring.

Dessutom har människor som vistas långvarigt i anstaltliknande omständigheter, såsom mottagningscentraler eller fångvårdsanstalter, rätt till kostnadsfri vaccinering. Andra kan vaccinera sig på egen bekostnad eller inom ramen för arbetshälsovården. Influensavirus förvandlar sig snabbt och därför skyddar vaccinet bara en influensasäsong åt gången.

Läs mer

Aktuell influensaöversikt (på finska)

 

Sant eller falskt

1
2
3
4
5
Vaccinationer orsakar autism
Se svaret

Undersökningen som visade ett samband mellan MPR-vaccin och autism har bevisats vara felaktig. Vaccinernas säkerhet följs omsorgsfullt upp och fördelarna med vaccinationer är större än nackdelarna.

Vacciner bör inte ges åt gravida
Se svaret

Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa.

Inför resor till närområden behövs inga vaccinationer
Se svaret

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Man rekommenderar även vaccination mot hepatit A och influensa till dem som reser till närområden. Fästingburen encefalit förekommer allmänt i bland annat den svenska skärgården.

Vaccinerna innehåller farliga halter av giftiga ämnen?
Se svaret

Halterna är betydligt lägre än det vi får i oss via mat och dryck och via den övriga levnadsmiljön.

Vaccinationer behövs inte längre
Se svaret

Den enda sjukdomen som har eliminerats globalt är smittkoppor. Däremot är till exempel mässling ett bra exempel på hur viktigt det är att ta hand om vaccinationsskyddet.

News

Nyheter
25.11.2021

Vi förhåller oss ofta reserverat till det nya och obekanta. Under coronaviruspandemin har även coronavaccinerna väckt misstankar.