Testa ditt vaccinskydd

Kön
Har fött barn
Har gjort militärtjänst

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet

Close
Genom att fylla i informationen kommer du att se en lista över vacciner som du borde ha fått i det nationella vaccinationsprogrammet. Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Aktuell vaccination

Fästingburen encefalit

Fästingburen encefalit (TBE) vaccinet ges i det nationella vaccinationsprogrammet till alla personer över 3 år som är vistas längre tider eller bosatta i riskområden.

THL bestämmer riskområden årligen. Andra kan ta vaccinet på egen bekostnad eller på bekostnad av företagshälsövården. Vaccinet rekommenderas för personer som spendera mycket tid i naturen i riskområden. Fästingburen encefalit uppträder lokalt i kontinentala Finland.

Läs mer

Prevalens i Finland

Sant eller falskt

1
2
3
4
5
Vaccinationer orsakar autism
Se svaret

Undersökningen som visade ett samband mellan MPR-vaccin och autism har bevisats vara felaktig. Vaccinernas säkerhet följs omsorgsfullt upp och fördelarna med vaccinationer är större än nackdelarna.

Vacciner bör inte ges åt gravida
Se svaret

Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa.

Inför resor till närområden behövs inga vaccinationer
Se svaret

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Man rekommenderar även vaccination mot hepatit A och influensa till dem som reser till närområden. Fästingburen encefalit förekommer allmänt i bland annat den svenska skärgården.

Vaccinerna innehåller farliga halter av giftiga ämnen?
Se svaret

Halterna är betydligt lägre än det vi får i oss via mat och dryck och via den övriga levnadsmiljön.

Vaccinationer behövs inte längre
Se svaret

Den enda sjukdomen som har eliminerats globalt är smittkoppor. Däremot är till exempel mässling ett bra exempel på hur viktigt det är att ta hand om vaccinationsskyddet.

News

Nyheter
30.5.2018

I det nationella vaccinationsregistret kan man se att täckningen för influensavaccin till barn under tre år förbättrades med tre procentenheter jämfört med föregående period. Täckningsgraden för influensavaccin hos personer över 65 år har också förbättrats något och är nu 48 procent. 

Nyheter
16.4.2018

Tidsintervallet för påfyllnadsdos av stelkrampsvaccin har förlängts från 10 till 20 år hos personer i arbetsför ålder. Stelkramp har blivit en mycket sällsynt sjukdom i Finland och den genomsnittliga antikroppsnivån är hög hos den finländska befolkningen. 

Nyheter
28.2.2018

Enligt vaccinationstäckningsrapporten från det nationella vaccinationsregistret är vaccinationstäckningen för barn födda 2015 god i hela Finland. Det finns dock skillnader mellan vaccinationerna och olika områden.