Skip to main content

Grundläggande information om vacciner

Med hjälp av vaccinationer skapas skydd mot smittsamma sjukdomar. Många av dessa sjukdomar har redan helt försvunnit från Finland och förekommer även globalt mer sällan tack vare vaccinationer.
  • Ju större del av befolkningen har vaccinerats, desto mer sällan kan sjukdomen smitta de personer som inte har vaccinerats. Det är särskilt viktigt att barn vaccineras, eftersom smittsamma sjukdomar med följdsjukdomar är farligast för just dem. Alla vaccinationer kan inte ges till vissa grupper, liksom till personer med svår immunbrist.
  • Vid en vaccination får kroppen en liten mängd av den mikrob som orsakar sjukdomen, eller en del av den, i en sådan form som gör att kroppens normala försvarsmekanismer mot sjukdomsalstraren startar. Det skydd som vaccinet ger skapa immunitet utan de, till och med livsfarliga, symptom som sjukdomen orsakar. Vaccinet förebygger även följdsjukdomar.
  • Smittsamma sjukdomar, mot vilka man skyddar sig med vacciner, är reda i sig allvarliga. Att insjukna i dem kan orsaka även bestående hälsoproblem och till exempel barnlöshet.
  • Det finns olika typer av vacciner. Den verksamma substansen kan var till exempel inaktiverade, det vill säga dödade, sjukdomsalstrare, försvagade levande mikrober eller rengjorda delar av mikroben.
  • I vaccinerna tillsätts även mycket små mängder hjälpämnen och konserveringsmedel. Dessa behövs för att säkerställa vaccinets effekt, hållbarhet och rätta konsistens. Det viktigaste hjälpmedlet är vatten, i vilket de övriga beståndsdelarna löses upp.
  • Vaccinationer ger vanligtvis ett långvarigt, till och med livslångt, skydd. Vad gäller vissa vacciner räcker en dos för att ge ett skydd mot sjukdomen i flera år. Vissa vacciner behöver ges som flera doser eller som förstärkningsdoser. Några vacciner ges som injektioner, några oralt eller som nässpray.
  • Om sjukdomen bryter ut trots vaccination är den vanligtvis betydligt lindrigare än hos personer som inte har vaccinerats och det förekommer färre allvarliga följdsjukdomar.
  • Vaccinationer, deras effekt och säkerhet undersöks och övervakas kontinuerligt. Man för ett noggrant register över eventuella biverkningar.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 30.11.2023