Skip to main content

Vuxna

Vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet fås avgiftsfritt på hälsostationerna. På en privat läkarstation är vaccinerna avgiftsbelagda. En vuxen ska själv sköta om att vaccinationsskyddet är uppdaterat.
  • Några av de vaccinationer som har fåtts som barn och ung förstärks i vuxen ålder för att skyddet mot sjukdomen ska bestå. Vaccinationen mot difteri-stelkramp ska förstärkas med 20 års intervall tills du är 65 år gammal, varefter du tar en förstärkningsdos med 10 års interval.
  • Poliovaccinationen behöver vanligtvis inte förstärkas i vuxen ålder, men rekommenderas till personer som reser till och kommer från riskområden samt till deras närstående.
  • Alla ska ha skydd mot mässling, röda hund och påssjuka, antingen genom att ha insjuknat i sjukdomarna eller med hjälp av två MPR-vaccindoser. 
  • Vaccin mot influensa ges avgiftsfritt till de vuxna vars hälsa märkbart skulle riskeras av influensa eller som drar märkbar nytta av influensavaccinering. Det ges också åt den närmaste kretsen till en person som vore särskilt utsatt vid eventuell allvarlig influensa samt åt personalen inom social- och hälsovården, som direkt deltar i vården av patienter och kunder.
  • Vaccin mot fästingburen encefalit, det vill säga TBE-vaccination, ges kostnadsfritt åt permanent bosatta eller sommarboende på sådana områden där frekvensen av fästingburen encefalit är stor.
  • De personer som på grund av sina levnadsförhållanden utsätts för en högre smittorisk är berättigade till avgiftsfria vaccinationer mot hepatit A och B.
  • Pneumokockvaccin ges kostnadsfritt åt personer som genomgått stamcellsbyte, åt personer under 75 år som har ett starkt sänkt immunförsvar eller lider av svår njursvikt (GFR ≤ 30, nefrotiskt syndrom) och åt 65-84-åringar som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.
  • Arbetsgivaren bekostar de vaccinationer som arbetstagaren behöver på grund av sitt arbete eller till exempel på arbetsresor.
  • Du hittar mer information om andra, till exempel resenärens vacciner i Resenärens hälsoguide, utgiven av Institutet för hälsa och välfärd (på finska).

Vaccin

För vem och när?

Difteri-stelkrampsvaccin, dT

Förstärkningsdos med 10 (för över 65 år gammal) och 20 (för 25–65 åringar) års intervall

Poliovaccin, IPV

Boosterdos, om personen reser till ett land med hög poliorisk och stannar över fyra veckor, eller kommer till Finland från ett land med hög poliorisk efter en vistelse på över fyra veckor (12 mån sedan föregående vaccinering)

Vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka, MPR

Alla vuxna ska vara skyddade, antingen genom att ha insjuknat i sjukdomarna eller med hjälp av två MPR-vaccindoser.

Läs mer i källorna

Page published 17.04.2018 | Page edited 15.03.2024