Vuxna

Vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet fås avgiftsfritt på hälsostationerna. På en privat läkarstation är vaccinerna avgiftsbelagda. En vuxen ska själv sköta om att vaccinationsskyddet är uppdaterat.
  • Några av de vaccinationer som har fåtts som barn och ung förstärks i vuxen ålder för att skyddet mot sjukdomen ska bestå. Vaccinationen mot difteri-stelkramp ska förstärkas med 20 års intervall tills du är 65 år gammal, varefter du tar en förstärkningsdos med 10 års interval.
  • Poliovaccinationen behöver vanligtvis inte förstärkas i vuxen ålder, men rekommenderas till personer som reser till och kommer från riskområden samt till deras närstående.
  • Alla ska ha skydd mot mässling, röda hund och påssjuka, antingen genom att ha insjuknat i sjukdomarna eller med hjälp av två MPR-vaccindoser. Vaccin mot vattkoppor rekommenderas till dem som inte ännu har insjuknat i sjukdomen, eftersom sjukdomen kan vara besvärlig för en vuxen och ofta kräver sjukhusvård.
  • Vaccin mot säsonginfluensa ges avgiftsfritt till de vuxna och deras närstående för vilka influensa kan vara farlig.
  • Vaccin mot fästingburen encefalit, det vill säga TBE-vaccination, gäller för ålänningar och andra som är vistas längre tider eller bosatta i riskområden.
  • De personer som på grund av sina levnadsförhållanden utsätts för en högre smittorisk är berättigade till avgiftsfria vaccinationer mot hepatit A och B.
  • Arbetsgivaren bekostar de vaccinationer som arbetstagaren behöver på grund av sitt arbete eller till exempel på arbetsresor.
  • Det lönar sig särskilt personer som lider av en kronisk hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom (astma, lungemfysem, osv.) samt diabetes att ta en pneumokockvaccination som skyddar mot allvarliga pneumokocksjukdomar, såsom lunginflammation. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och måste därför tas på egen bekostnad.
  • Du hittar mer information om andra, till exempel resenärens vacciner i Resenärens hälsoguide, utgiven av Institutet för hälsa och välfärd (på finska).

Vaccin

För vem och när?

Difteri-stelkrampsvaccin, dT

förstärkningsdos med 10 (för över 65 år gammal) och 20 (för 25–65 åringar) års intervall

Poliovaccin, IPV

Förstärkningsdos inför resa till ett land där polio förekommer (5 år från föregående)

Vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka, MPR

Alla vuxna ska vara skyddade, antingen genom att ha insjuknat i sjukdomarna eller med hjälp av två MPR-vaccindoser.

Läs mer i källorna

Publicerades 17.4.2018
Uppdaterades 29.9.2022