Skip to main content

Antalet fästingburna hjärninflammationer minskade något i fjol - Sommaröarna i Esbo med i det nationella vaccinationsprogrammet

27.04.2023

puutiaisaivotulehdus-kuvitus

År 2022 anmäldes sammanlagt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till Institutet för hälsa och välfärds (THL ) register över smittsamma sjukdomar, vilket är något färre än år 2021, då antalet fall var 148. Tidigare år har det funnits färre än hundra fall.  

Enligt övervakningsdata från 2018-2022 har förekomsten av fästingburen hjärninflammation varit störst i kustkommunerna Pargas (46 fall per 100 000 invånare) och Gustavs (41/100 000) samt i landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Nästan alla infektioner har hittats hos personer som inte var vaccinerade. Det är därför viktigt att säkerställa vaccinationstäckning, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. 

Det nationella vaccinationsprogrammet mot fästingburen hjärninflammation utvidgas i år till att omfatta Sommaröarna i Esbo. Förutom på Sommaröarna fortsätter vaccinationen mot TBE på Åland, i Pargas, Simo, i Kemi södra distrikt, i Kotka skärgård, i Sammonlahti distrikt i Villmanstrand, på ön Preiskari utanför Brahestad, i Gustavs, i Sibbo skärgård, i postnummerområdena Ojamo, Lylyinen/Hormajärvi, Vohloinen/Virkby och Gerknäs i Lojo samt i Bobäck och Masaby i Kyrkslätt. 

Alla permanent bosatta och långtidssemesterbosatta i området som har fyllt tre år har rätt till det nationella vaccinationsprogrammets kostnadsfria vaccinationer. Vaccinationsserien består av tre vaccindoser. Det är bra att börja serien med vaccinationer senast tidigt på våren, så att man hinner få två doser av vaccinet före sommaren. En tredje dos av vaccinet ges följande år. Ju mer man vistas i naturen och rör sig under sommaren, desto mer behöver man vaccinet. 

THL ger också vaccinationsrekommendationer för områden med risk för fästingburen hjärninflammation utanför det nationella vaccinationsprogrammet. I år har vaccinationsrekommendationerna uppdaterats i Esbo, Hangö, Joensuu, Puumala, Raseborg, Raumo och Nystad. I riskområden där vaccinationsrekommendationer gäller, bekostar den som vaccineras själv vaccinationsserien. Kommunspecifika antal fall och rekommendationer för vaccination mot TBE finns på THL:s webbplats på följande adress ansökan om kartläggning.  

TBE-vaccinet skyddar endast mot fästingburen hjärninflammation. Det skyddar inte mot andra fästingburna sjukdomar, t.ex. borrelia, och förhindrar inte att fästingar angriper huden. Alla fästingburna sjukdomar kan förebyggas genom att skydda sig mot fästingbett, till exempel genom att bära skyddskläder och daglig fästingkontroll. 

Källor: 

Mer information: