Skip to main content

Vem betalar?

Vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet finansieras med skattemedel. De är avgiftsfria för alla. Övriga vaccinationer måste man i regel betala själv.
  • Barn får de grundvaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet på rådgivningen eller via skolhälsovården, studerande via studerandehälsovården och vuxna på den egna hälsostationen eller via företagshälsovården. Dessa är avgiftsfria.
  • De personer som ingår i en riskgrupp på grund av en grundsjukdom eller sin livssituation får ett mer omfattande vaccinationsskydd med skattemedel.
  • Vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet, till exempel inför en resa, är avgiftsbelagda.
  • Arbetsgivaren bekostar de vaccinationer som arbetstagaren behöver på grund av sitt arbete eller till exempel på arbetsresor. Folkpensionsanstalten betalar en ersättning till arbetsgivaren för dessa kostnader inom företagshälsovården.

Läs mer i källorna

Page published 24.04.2018 | Page edited 28.05.2024