Skip to main content

Graviditet och amning

Fördelarna och nackdelarna med att vaccinera gravida kvinnor övervägs alltid omsorgsfullt. Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa. Det lönar sig att sköta om vaccinationsskyddet redan när man planerar att bli gravid.
  • Det är helt förståeligt att gravida kvinnor oroar sig över vaccinationer och de eventuella biverkningar de kan ge mamman själv och det lilla fostret. Därför är det skäl att diskutera det egna vaccinationsskyddet på mödrarådgivningen.
  • Ett heltäckande vaccinationsskydd för mamman är viktigt med tanke på att fostret kan få mammans antikroppar via moderkakan och de kan skydda barnet under de första levnadsmånaderna.
  • Vacciner mot influensa och coronavirus rekommenderas åt alla gravida kvinnor. Influensavaccin skyddar både mamman och kan skydda barnet, både under graviditeten och efter födseln. Graviditeten kan öka risken för att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom. 
  • Difteri-stelkrampsvaccinet kan ges under graviditeten på samma sätt som i övriga fall. Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta kan ges även under graviditeten, gärna i slutet av graviditeten. Övriga vacciner som inte innehåller levande sjukdomsalstrare ges under graviditeten om risken för att insjukna är hög.
  • Vacciner som innehåller försvagade sjukdomsalstrare ges vanligtvis inte under en graviditet. Problemet är att sjukdomsalstraren kan smitta fostret och orsaka motsvarande skador som den egentliga sjukdomsalstraren. Oron är dock främst teoretisk.
  • Övriga vaccinationer bedöms enligt behov.
  • Det lönar sig för den som planerar att bli gravid att redan före graviditeten komplettera sitt vaccinationsskydd. Ett heltäckande vaccinationsskydd tryggar graviditeten och fostret som utvecklas.
  • Det lönar sig att särskilt ta MPR-vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund redan 1–3 månader före graviditeten. Dessa vacciner innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare och vaccinerna ges vanligtvis inte till gravida. Att insjukna i vattkoppor under graviditeten utgör en fara för både mamman och fostret.

Läs mer i källorna

Page published 17.04.2018 | Page edited 15.03.2024