Skip to main content

Riskgrupper

Vaccination av personer i medicinska riskgrupper är ofta mycket viktigt på grund av en underliggande sjukdom, behandlingen av sjukdomen eller den vaccinerades övriga tillstånd. I de flesta fallen kan vaccin ges, men det lönar sig i allmänhet att vaccinera före en behandling eller under en paus i behandlingen.
  • Många sjukdomar ger försvagad motståndskraft och då kan sjukdomar som kan förebyggas med vacciner och deras följdsjukdomar vara farligare än för andra personer. Även en del av läkemedelsbehandlingarna orsakar försvagad motståndskraft, såsom biologiska reumamediciner och cytostatikabehandling av cancersjukdomar.
  • Man bör inte i onödan oroa sig för eventuella biverkningar vid en vaccination eftersom sjukdomen i sig vanligtvis är mycket farligare än biverkningarna.
  • Vaccinationer övervägs alltid från fall till fall tillsammans med den som ska vaccineras och hans eller hennes läkare. Det lönar sig även att berätta om eventuella utlandsresor åt läkaren.
  • Ibland är man tvungen att börja bygga upp hela vaccinationsskyddet från början på grund av sjukdom eller behandlingen av den.
  • Det finns separata rekommendationer för olika riskgrupper vad gäller vaccinationer. Du hittar mer informationen om vaccinationsrekommendationer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Det finns separata rekommendationer för

 

Page published 20.04.2018 | Page edited 18.03.2024