Skip to main content

Vaccinationer

Vaccinationer utgör en del av hälsovården i Finland. Barn får de grundvaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet på rådgivningen och via skolhälsovården, studerande via studerandehälsovården och vuxna på den egna hälsostationen eller via företagshälsovården.
  • Vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria för alla. De personer som ingår i en riskgrupp på grund av en grundsjukdom eller sin livssituation får avgiftsfritt ett mer omfattande vaccinationsskydd.
  • På hälsostationerna eller via företagshälsovården fås även vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet, till exempel inför en resa. De här vaccinationerna är avgiftsbelagda.
  • Vaccinationer fås även på privata läkarstationer och resekliniker mot en avgift.
  • De flesta vaccinationerna ges som injektioner, några oralt eller som en nässpray.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 10.06.2024