Skip to main content

Vaccinationer i Finland

Var och när blir jag vaccinerad? Behöver jag ett vaccinationsintyg?

Var och när blir jag vaccinerad? 

Coronavaccin erbjuds avgiftsfritt för alla som fyllt 12 år och som vill bli vaccinerade, samt åt barn i åldern 6 månader–11 år enligt individuellt övervägande. Din hemkommun informerar dig var vaccin ges. Om du har frågor om coronavacciner eller din hälsa kan du kontakta din hälsostation eller företagshälsovård. Även på THL:s webbplats finns information om var, hur och när du kan få coronavaccin:

Riskgruppenerna för allvarlig corona-sjukdom

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har definierat två riskgrupper för 12 år fyllda personer: personer som har en sjukdom som i mycket hög grad exponerar dem för den allvarliga sjukdomsformen och personer med sjukdomar som exponerar dem för den allvarliga sjukdomsformen.

Sjukdomar som medför en mycket hög exponering för den allvarliga sjukdomsformen är till exempel kronisk svår njursjukdom, tillstånd som försvagar kroppens immunitet (organtransplantation, akut cancerbehandling) och svår kronisk lungsjukdom.

Exempel på sjukdomar som medför exponering för den svåra sjukdomsformen är koronarsjukdom och cirrotisk leversjukdom.

På THL:s webbplats finns ytterligare information om coronavaccinationer för olika grupper:

Digitalt vaccinationskort

Förordningen om EU:s digitala covidintyg upphörde att gälla den 30 juni 2023. För tillfället behövs i huvudsak inget coronavaccinintyg då man reser, men på vissa destinationer kan det ändå krävas. Det digitala EU-coronavaccineringsintyget, som fungerar som coronapass, fås fortfarande från tjänsten Mina Kanta. 

Tidigare har vaccinationsuppgifterna inte varit tillgängliga i digital form utan endast på ett konventionellt vaccinationskort i pappersform. Nuförtiden är det enklare att följa med vaccineringsuppgifterna, eftersom det i Mina Kanta -tjänsten har tagits i bruk ett avsnitt för vaccinationer. För tillfället syns ändå inte alla vaccinationer som man fått i tjänsten.

Vaccinationsuppgifterna uppdateras i Mina Kanta när man blir vaccinerad. Den yrkesutbildade person som gett vaccinet registrerar vaccinationen i tjänsten, där alla vaccinationer visas i en sammanfattning. Många har redan ett digitalt vaccinationskort i Mina Kanta. 

Läs mer om vaccinationsintyget på THL:s webbplats.

Page published 07.05.2021 | Page edited 26.10.2023