Skip to main content

Lämpar sig vaccinet för mig?

Alla coronavacciner som används i Finland har undersökts väldigt mycket och myndigheterna har säkerställt deras säkerhet och effektivitet. Coronavaccinering kan bekymra. Frågor väcks i synnerhet om man har någon underliggande sjukdom, såsom en sjukdom som påverkar immunförsvaret.

Det är sällsynt att man inte skulle kunna få coronavaccin trots någon sjukdom. De coronavacciner som används i Finland innehåller inte levande virus, dvs. de kan inte orsaka coronavirussjukdom enligt aktuell forskning. Därför kan vaccinet i allmänhet även ges till personer med försvagad immunitet på grund av sjukdom eller medicinering.

Om du kommer att få läkemedel på grund av en allvarlig sjukdom, såsom cancer, eller genomgå en operation, är det bra att diskutera vaccinationstidpunkten med den vårdande läkaren.

THL har sammanställt ytterligare information om coronavaccinets lämplighet, informationen finns på THL:s webbplats: 

 

Du kan diskutera vaccineringen med din vårdande läkare

Om du har frågor om huruvida din underliggande sjukdom påverkar coronavacciners lämplighet, kan du diskutera frågan med din vårdande läkare. Du får ytterligare information också på hälsocentralen och av företagshälsovården. Den vårdande läkaren kan vid behov konsultera THL:s sakkunniga om vaccinets lämplighet och tidpunkten för vaccinationen.

Vaccinering rekommenderas åt alla gravida eftersom graviditeten ökar risken för en allvarlig form av coronasjukdom. Personer i terminalvård eller med svagt hälsotillstånd ges vaccin endast på basis av individuell prövning.
Då vaccinerna används fås mer kunskap om deras säkerhet.

 

Page published 07.05.2021 | Page edited 10.12.2021