Skip to main content

Hur går det till?

Oberoende av vart man går för att vaccineras utförs vaccinationen alltid av en yrkeskunnig person inom hälsovården med vederbörlig vaccinationsutbildning.
  • Före vaccinationen kontrolleras om den är nödvändig och att det inte finns några hälsoskäl som hindrar vaccination. Snuva och hosta hindrar inte vaccination, men personer med feber vaccineras inte. Vissa vacciner får inte ges åt gravida.
  • Vaccinet ges vanligtvis inte om den som ska vaccineras är allergisk mot någon beståndsdel i vaccinet. I övriga fall hindrar allergier inte vaccination.
  • Små barn vaccineras ofta i låret, större barn och vuxna i överarmen. Beroende på vaccin ges det i huden, under huden eller i en muskel. Vissa vacciner ges oralt eller som nässpray.
  • Den som vaccinerar har alltid tillgång till adrenalin ifall den som vaccineras får en akut överkänslighetsreaktion, det vill säga en anafylaktisk chock, av vaccinet. En chock är dock mycket sällsynt.
  • I samband med vaccinationen berättar man även om vaccinets eventuella biverkningar och hur de ska behandlas. Till exempel vacciner som innehåller levande, försvagade sjukdomsalstrare orsakar vanligtvis som reaktion en symptomfri sjukdom eller sjukdom med lindriga symptom, till exempel lätt feber. Symptomen kan lindras med antiinflammatoriska läkemedel.
  • Om man efter en vaccination får oväntade eller kraftiga symptom, lönar det sig att kontakta platsen för vaccinationen eller en läkare.
  • Vaccinationen registreras på den vaccinerades hälsokort och i patientjournalen.

Läs mer i källorna

Page published 17.04.2018 | Page edited 21.02.2024