Skip to main content

Hurdant skydd ger vaccin?

De coronavacciner som godkänts inom EU ger ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom i synnerhet. De läkemedelsföretag som utvecklar vacciner har förväntats göra omfattande undersökningar innan försäljningstillstånd beviljats i Europa.

Coronavirus förorsakar en akut luftvägsinfektion, vars sjukdomsbild kan variera från symtomfri till mycket allvarlig, t.o.m. sådan som kräver intensivvård. Dessutom kan en del patienter få långtidssymtom, såsom trötthet, andnöd, hosta samt ledbesvär och bröstsmärtor. Coronavacciner förhindrar effektivt en svårare form av sjukdomen och minskar risken för långtidssymtom samt behovet av sjukhusvård. Vaccinerna minskar också i någon mån risken för smitta.

Coronasmitta förekommer trots vacciner, men de som vaccinerats får troligen en lindrigare form av sjukdomen än de som inte vaccinerat sig. Skyddet som vaccinerna ger mot den allvarligare formen av sjukdomen är klart bättre och långvarigare än skyddet mot själva smittan.

Coronavirus muteras hela tiden och därför undersöks vaccinernas effekt mot nya virusvarianter hela tiden. De coronavirusvacciner ger ett relativt bra skydd även mot identifierade nya coronavirusvarianter, men vaccinernas effektivitet kan vara sämre mot vissa varianter. Den senaste tiden har det också utvecklats vacciner, som är skräddarsydda speciellt mot vissa former av coronavirus. Tilläggsundersökningar behövs ändå och de görs hela tiden.

Läs mer i källorna: 

 

Page published 07.05.2021 | Page edited 31.10.2023