Skip to main content

Invandrare

Vaccinationsskyddet för invandrare varierar beroende på var de kommer ifrån. Vissa invandrare har rätt att få vaccinationer gratis enligt det finska vaccinationsprogrammet. Bedömningen av vaccinationsbehovet och påbörjandet av vaccinationerna bör göras så snart som möjligt efter ankomsten till landet.
  • Vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet erbjuds till barn och gravida kvinnor som ansöker om asyl eller tillfälligt skydd, utländska studenter som använder studenthälsovården, kvotflyktingar, de som har fått asyl eller uppehållstillstånd, och andra permanenta invandrare som till exempel adopterade barn. Dessutom erbjuds vacciner för riskgrupper till dem som tillhör medicinska riskgrupper.
  • Om det finns brister i invandrarens vaccinationer kompletteras vaccinationerna enligt det finska vaccinationsprogrammet. Om invandraren inte har fått vaccinationer, eller om det inte finns någon information om dem, byggs vaccinationsskyddet upp från grunden med ett accelererat schema.
  • Invandraren kan också behöva vaccinationer utanför det nationella vaccinationsprogrammet baserat på sjukdomssituationen i ursprungslandet, t.ex. tuberkulos- och hepatit B-vaccinationer.
  • Tuberkulos- eller BCG-vaccination erbjuds till barn under 7 år som kommer från ett land med hög tuberkulosincidens. Dessutom rekommenderas det för alla barn under 7 år som inte tidigare har fått BCG-vaccination och som har anlänt till Finland från ett flyktingläger eller eventuellt smugglats som asylsökande, eller bor i ett mottagningscenter eller på en mindre enhet.
  • Vuxna asylsökande erbjuds vaccinationer som är nödvändiga för skyddet av individer och befolkningar. Varje asylsökande bör ha skydd mot åtminstone difteri, polio och mässling.
  • Det är också viktigt att skyddet mot coronavirus är i ordning. Influensavaccin erbjuds också till asylsökande som bor i mottagningscenter.
  • Poliovaccinationsskyddet kontrolleras och kompletteras vid behov för alla som kommer från länder med hög poliorisk och som har vistats i ett polioriskland i minst 4 veckor. De erbjuds poliovaccination om mer än 12 månader har gått sedan den senaste vaccinationen. Polioskyddet för dem som bor med människor som kommit från länder med hög poliorisk, bör också kontrolleras.
  • Information om vaccinationsprogrammen i europeiska länder finns på webbplatsen för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Dessutom upprätthåller Världshälsoorganisationen WHO en landspecifik lista över vaccinationsprogram. Dock har inte alla invandrare fått grundläggande vaccinationer. Om det inte finns någon säkerhet om vaccinationerna är det bättre att vaccinera än att inte vaccinera. Invandraren kan också ha fått nödvändiga vacciner i sitt ursprungsland som inte ingår i vaccinationsprogrammet i Finland. Dessa vacciner behöver inte upprätthållas, men om så önskas kan invandraren köpa dessa vacciner från ett apotek med recept.

Läs mer från källorna

Läs mer om vaccinationer på somaliska – Akhri wax badan oo tallaalada ku saabsan oo Soomaali ku qoran.

Page published 20.04.2018 | Page edited 15.03.2024