Skip to main content

Säkerhet

Att utveckla ett nytt vaccin är en process som ofta tar flera år. Målet är att vaccinet ska ge ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdom och dess följdsjukdomar på ett så säkert sätt som möjligt.
  • Varje vaccination kan ge biverkningar. De flesta reaktionerna på vaccination är lindriga och ofarliga lokala symptom vid injektionsstället, eller lätt feber som snabbt går över. Av de vaccinerade får endast en bråkdel symptom. Det finns mycket mer fördelar än nackdelar med vaccinationer.
  • Vaccinerna kan även orsaka olika reaktioner som är typiska för vaccinet i fråga. Endast en liten del av de vaccinerade får sådana symptom. De flesta symptomen är lindriga och går snabbt över. Den som utför vaccinationen berättar om dessa i samband med vaccinationen så att man kan vara förberedd på dem.
  • Alla symptom efter en vaccination har nödvändigtvis inte något samband med vaccinationen.
  • De mest sällsynta biverkningarna klarläggs först när vaccinet har använts i större omfattning.
  • Efter epidemin med svininfluensa år 2009 ökade narkolepsifallen. Med dagens kunskap vet man att en medfödd sjukdomskänslighet tillsammans med vaccinet Pandemrix gjorde att de vaccinerade utvecklade sjukdomen. Man undersöker ännu sambandet mellan vaccinet Pandemrix och narkolepsi. 
  • Narkolepsifallen är synnerligen beklagliga, men det fanns även fördelar med vaccinet Pandemrix. Enligt en bedömning av Institutet för hälsa och välfärd förhindrade vaccinet cirka 80 000 fall av influensa och cirka 50 dödsfall orsakade av svininfluensa.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 22.05.2024