Skip to main content

Mina vaccinationer

I enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet har varje finländskt barn möjlighet att få vaccination mot 13 olika smittsamma sjukdomar. Vaccinationsprogrammet för vuxna kompletterar det vaccinationsskydd man har fått som barn. De grundläggande vaccinationerna är avgiftsfria och frivilliga.
  • Före ett vaccin beviljas försäljningstillstånd, har vaccinundersökningar gjorts för att säkerställa vaccinets kvalitet, säkerhet och verkan. Målet med vaccinundersökningar är att kunna ta i bruk nya, effektiva och trygga vaccin som skyddar mot allvarliga sjukdomar. Vanligtvis tar utvecklandet av vaccin över tio år och innefattar många olika skeden.
  • Tidsschemat för vaccinationerna är noggrant övervägt. Målet är att vid rätt tidpunkt erhålla ett tillräckligt skydd med så små vaccinationsdoser och biverkningar som möjligt. Därför får barnen sin första vaccination redan som några månader gamla.
  • Vaccinationerna, som har inletts på rådgivningen, fortsätter inom skolhälsovården och vid behov studerandehälsovården.
  • En vuxen ska själv sköta om att vaccinationsskyddet är uppdaterat. De förstärkningsvaccinationer registreras i patientdatasystemet och på det personliga hälsokortet. Du kan också kontrollera dina vaccinationer i Mina kanta -tjänsten.
  • Riskgrupperna erbjuds vaccinationer även utanför det grundläggande vaccinationsprogrammet. En grundsjukdom kan kräva ett förstärkt vaccinationsskydd. Man kan även exponeras för smittsamma sjukdomar på grund av livssituation, levnadsförhållanden eller arbete.
  • Om du grubblar över ditt eget vaccinationsskydd lönar det sig att prata med din personliga läkare eller hälsovårdare. Du hittar mer information under flikarna för vaccination av olika grupper.

Läs mer i källorna

Page published 20.04.2018 | Page edited 22.01.2024