Skip to main content

Ändringar i det nationella vaccinationsprogrammet – livshotande stelkramp är mycket sällsynt i Finland

16.04.2018

Tidsintervallet för påfyllnadsdos av stelkrampsvaccin har förlängts från 10 till 20 år hos personer i arbetsför ålder. Stelkramp har blivit en mycket sällsynt sjukdom i Finland och den genomsnittliga antikroppsnivån är hög hos den finländska befolkningen. Under detta århundrade har det inträffat endast ett eller två allvarliga fall per år och de som insjuknat har varit över 65 år. Personer över 65 år ska fortsättningsvis ta vaccinet vart tionde år.

Enlig beräkningar insjuknar årligen cirka en miljon människor i stelkramp runtom i världen. Stelkramp orsakas av en bakterie som lever i jordmånen. När bakterien kommer in i ett sår kan den producera nervgift. De senaste fallen av stelkramp i Finland har orsakats av rosentaggar, hundbett och sår som har uppkommit i samband med cykelåkning.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att man låter vaccinera sig vid jämna år, t.ex. vid 25, 45 och 65 års ålder, för att man lättare ska komma ihåg att ta vaccinet. I fortsättningen kommer den första påfyllnadsdosen i vuxen ålder att ges till 25-åringar i form av ett kombinationsvaccin där även skydd mot kikhosta ingår.

Andra ändringar i det nationella vaccinationsprogrammet

  • Till sexåringar börjar man erbjuda kombinationsvaccinet MPRV, som utöver skydd mot mässling, röda hund och påssjuka även ger skydd mot vattkoppor. Genom att använda det nya kombinationsvaccinet kan man minska på antalet injektioner till sexåringar.
  • Vaccin mot fästingburen hjärninflammation kommer att erbjudas på ett större område än förut. I år vaccineras invånare och sommargäster utöver på Åland, i Simo och Pargas även i södra delen av Kemi, Kotka skärgård, Sammonlahti i Villmanstrand och Preiskari i Brahestad.

Källor:

  • HS (på Finska)
  • THL (på Finska)