Skip to main content

Testa ditt vaccinskydd

Kön
Har fött barn
Har gjort militärtjänst

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet

Close
I listan nedan kan du se vilka vacciner enligt det nationella vaccinationsprogrammet som ska erhållas med den information du lämnat. Källa: Institutet för hälsa och välfärd
Aktuell vaccination

Influensa

Influensavaccin ges årligen inom det nationella vaccineringsprogrammet åt barn under 7 år, gravida, personer i riskgrupperna, över 65-åringar, anställda inom social- och hälsovården som deltar med direktkontakt i patienternas och kundernas vård, samt åt beväringar och frivilliga som inleder sin militärtjänstgöring.

Dessutom har den närmaste kretsen till personer som är extra utsatta då det gäller allvarlig influensa, samt människor som vistas långvarigt i anstaltliknande omständigheter, såsom mottagningscentraler eller fångvårdsanstalter, rätt till kostnadsfri vaccinering. Andra kan vaccinera sig på egen bekostnad eller inom ramen för arbetshälsovården.
Influensavirus förvandlar sig snabbt och därför skyddar vaccinet bara en influensasäsong åt gången.

Läs mer

Aktuell influensaöversikt (på finska)

Sant eller falskt

Vaccinationer orsakar autism?

Undersökningen som visade ett samband mellan MPR-vaccin och autism har bevisats vara felaktig. Vaccinernas säkerhet följs omsorgsfullt upp och fördelarna med vaccinationer är större än nackdelarna.

Vacciner bör inte ges åt gravida?

Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa.

Inför resor till närområden behövs inga vaccinationer?

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Man rekommenderar även vaccination mot hepatit A och influensa till dem som reser till närområden. Fästingburen encefalit förekommer allmänt i bland annat den svenska skärgården.

Vaccinerna innehåller farliga halter av giftiga ämnen?

Halterna är betydligt lägre än det vi får i oss via mat och dryck och via den övriga levnadsmiljön.

Vaccinationer behövs inte längre?

Den enda sjukdomen som har eliminerats globalt är smittkoppor. Däremot är till exempel mässling ett bra exempel på hur viktigt det är att ta hand om vaccinationsskyddet.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4