Skip to main content

Vaccinationsprogrammet fungerar: Sjukdomar orsakade av rotavirus bland småbarn har nästan fullständigt försvunnit

17.10.2017

Rotavirusvaccinet togs in i det nationella vaccinationsprogrammet år 2009. Efter detta har sjukhusvård orsakad av rotavirus minskat med upp till 93 procent bland barn under 5 år. 

Rotavirus orsakar kraftiga diarrésjukdomar som i värsta fall kan leda till uttorkning och kräva sjukhusvård. Enligt THL:s överläkare Tuija Leino insjuknade alla barn i rotavirus innan vaccinationerna inleddes.

Vaccinationerna medförde en dramatisk ändring och betydande besparingar för samhället. Enligt undersökningen kostar rotavirusvaccinationerna årligen 2,3 miljoner euro. Tack vare vaccinet har kostnaderna inom specialsjukvården minskat med 4,5 miljoner euro per år.

Rotavirus förekommer dock fortfarande, eftersom 7–9 procent av barnen inte får vaccinet. Barn som inte har vaccinerats insjuknar vanligtvis i 3–5 års åldern. 

Källor: